13 / 06 / 2024

Cins değişikliği işlem adımları 2015!

 Cins değişikliği işlem adımları 2015!

Cins tashihi olarakta bilinen cins değişikliği işlemi, tapu üzerinde yapılan düzenlemeler arasında yer alıyor. Peki cins değişikliği işlemi nasıl yapılır? İşte cins değişikliği işlem adımları 2015..


Cins değişikliği işlem adımları 2015!

Cins değişikliği işlemi, bir taşınmazın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale getirilmesi olarak ifade ediyor.Cins tashihi olarak da ifade edilen cins değişikliği işlemi,bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan bir işlem olarakta biliniyor.


Tapuda yapılan cins değişikliği için bazı işlem adımlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu işlem için öncelikle gerekli evrakların temin edilmesi,daha sonra evraklarla başvuru yapılması ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor.Cins değişikliği için gerekli evraklar şu şekilde;


Kat irtifakı kurulmuş yerlerde cins değişikliği;

Kat İrtifakı 07/07/2009’dan önce kurulmuş ise gerekli belgeler:

Belediye yazısı  veya Yapı Kullanma İzin Belgesi ve

+ Harç ilişiği yazısı

+ Yeni tarihli tapu kayıt örneği

+ Nüfus cüzdanı


Kat İrtifakı 07/07/2009’dan sonra kurulmuş ise gerekli evraklar:


Belediye yazısı  veya Yapı Kullanma İzin Belgesi 

+ Röperli Kroki 

+ Harç ilişiği yazısı

+ Yeni tarihli tapu kayıt örneği 

+ Nüfus Cüzdanıdır.


Gerekli belgeler tamamlanıp,cins değişikliği harcı da ödendikten sonra cins değişikliği işlemi gerçekleşmiş oluyor.

Cins değişikliği tapu harcı 2015!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com