04 / 02 / 2023

Asliye Hukuk Mahkemesi harcı 2018!

 Asliye Hukuk Mahkemesi harcı 2018!

Asliye Hukuk Mahkemesi harcı 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı. Peki 2018 yılı Asliye Hukuk Mahkemesi harcı ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...


6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince,  dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesi oluyor.


Bu mahkemede Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları, Tenkis ve Mirasta iade Davası, Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası, Vasiyetnamenin iptali Davası gibi davalar görülüyor. 


Asliye Hukuk Mahkemesi harcı 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı. 


Asliye Hukuk Mahkemesi harcı 2018


2018 yılı yargı harçları tarifesine göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde aşağıdaki oranlarda başvuru ve celse harçları alınacak; 


Başvuru harcı: Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde    35,90 TL 


Celse harcı: Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (35,90 TL'den az olmamak üzere)    (Binde 2,27)


  


Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com