03 / 03 / 2024

Asliye Hukuk Mahkemesi başvuru harcı 2019!

 Asliye Hukuk Mahkemesi başvuru harcı 2019!

Tapu veya nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, tenkis ve mirasta iade davası, muvazaa nedeniyle tapu iptal davası, ve vasiyetnamenin iptali davası gibi davaların görülebildiği Asliye Hukuk Mahkemesi başvuru harcı 2019 ne kadar?


6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi oluyor.


Bu mahkemede tapu veya nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme,  tenkis ve mirasta iade davası, muvazaa nedeniyle tapu iptal davası, ve vasiyetnamenin iptali davası gibi davalar açılabiliyor.


Asliye Hukuk Mahkemesine başvurma ve celse harçları her sene yeniden belirleniyor. Peki, Asliye Hukuk Mahkemesi harcı 2019'da ne kadar oldu?


Asliye Hukuk Mahkemesi harçları 2019

 

2019 yılı yargı harçları tarifesine göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde aşağıdaki oranlarda başvuru ve celse harçları alınacak; 


Başvuru harcı: Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde   44,40 TL 


Celse harcı: Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (44,40 TL'den az olmamak üzere) (Binde 2,27)