04 / 02 / 2023

2018 yılı veraset ve intikal vergisi taksit

2018 yılı veraset ve intikal vergisi 1. taksiti başlıyor!

2018 yılı veraset ve intikal vergisi 1. taksiti başlıyor. Veraset ve intikal vergisi, bir kişinin ölümü halinde, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde tahsil ediliyor.