17 / 04 / 2024

Beyşehir OSB'de yüzde 90 arsa indirimi!

 Beyşehir OSB'de yüzde 90 arsa indirimi!

Beyşehir OSB'de yatırımcılar, yeni teşvik kanunu kapsamında yüzde 90 arsa indirimi desteğinden de yararlanmaktadırlar


TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş Antalya Şubesi Değerleme Uzmanı Kadir Emrah Uçar, Beyşehir bölgesini www.emlakkulisi.com için analiz etti! 

Akdeniz Bölgesi'nin Göller Yöresinde yer alan Beyşehir, önemli bir geçit noktasında bulunmaktadır. Beyşehir’in en güney ucu baz alındığı zaman Akdenize olan uzaklığı 65 km civarındadır. Bir set misali araya giren Toroslar, yöreyi Akdeniz'den ayırmış olup, doğusunda Konya, kuzeyinde Doğanhisar, Hüyük ve Ilgın, batısında Yenişarbademli ve güneyinde Derebucak ile çevrilidir. 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfüs Sayımına göre Konya il nüfusu 1.527.937, Beyşehir ilçe nüfüsu ise 69.966 olarak belirlenmiştir. Son 5 yıllık nüfüs artış oranı incelendiğinde Beyşehir ilçe nüfüsunun, her yıl yaklaşık % 1 oranında azalma eğiliminde olduğu gözükmektedir. Beyşehir ilçesinde turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi, sanayi üretiminde markalaşamama ve pazarlama sorunları, Beyşehir Gölünün yönetimi ve korunması ilçenin belli başlı sorunları haline gelmiş ve bu durum nüfüs gelişiminin eksi yönde olmasına neden olmuştur.


 Beyşehir OSB atıl vaziyetten kurtarılacak!


Beyşehir Gölü, Türkiye'nin ikinci büyük gölü olup, göl çevresi 20.02.1993 tarihi itibariyle Milli Park Statüsü'ne alınmıştır. Milli park alanı 88.750 hektar olup,  Beyşehir Gölü üzerinde ortalama olarak 33 tane irili ufaklı ada bulunmaktadır. Doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Beyşehir Gölü yeterince tanıtım yapılamamasından dolayı geri planda kalmıştır. Ayrıca Beyşehir Gölü suları, Konya Ovası'na Sulama Projesi çerçevesinde kullanılmakta olup, suları taşıyan kanalın uzunluğu yaklaşık 210 km civarındadır. Kurulurken 530.000 dekar alanı sulaması düşünülen kanal sayesinde, daha sonra 1.300.000 dekar alanı sulamak mümkün olmuştur. Ortalama su hacmi 2.790.000.000 m² olan Beyşehir Gölünden kanal vasıtasıyla yılda 150 milyon m³ civarında su alınmaktadır. Bu durum Konya Ovasının verimli topraklarının sulanmasında çok büyük bir katkı sağlamaktadır.


 Beyşehir OSB atıl vaziyetten kurtarılacak!


İlçede sanayi kolunun gelişmesi amacıyla, Bayavşar beldesinde kurulan Beyşehir OSB, 76 sanayi parselinden oluşmaktadır. Söz konusu parseller; A Tipi : 4000- 7000 m² aralığında 33 adet, B Tipi : 7001 - 10000 m² aralığında 28 adet, C Tipi : 10001 - 15000 m² aralığında 10 adet, D Tipi :15001 - 20000 m² 5 adet olmak üzere 4 farklı tipe ayrılmıştır. Daha önce atıl durumda olan ve sadece 3 fabrikanın bulunduğu organize sanayi bölgesi yeni yasayla birlikte daha da cazip hale gelmiştir.  Organize Sanayi Bölgesi’nde halen mermer sektöründe faaliyet gösteren sadece 3 fabrika bulunmakta olup,  gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteğini öngören yeni teşvik sisteminin yasalaşmasının ardından organize sanayi bölgesine yatırımcı ilgisi artmaya başlamıştır. Söz konusu yasa sonucunda 21 Aralık 2011 tarihi itibariyle organize sanayi bölgesinde yatırım yapmak isteyen 16 firma ile sözleşme imzalanmıştır.  Yatırımcılar, yeni teşvik kanunu kapsamında yüzde 90 arsa indirimi desteğinden de yararlanmaktadırlar.


Organize sanayi bölgesine yatırım yapmak isteyen firmalar mermer, tarım makinaları ve mobilya imalatı, av tüfeği ve otomotiv yedek sanayi parçaları üretimi, gübre ve zirai ilaç üretimi ile beton elemanları imalatı gibi sektörlerde yatırım yapmayı planlamakta olup, bu firmaların organize sanayi bölgesine yaklaşık 55 milyon liralık bir yatırım yapması öngörülmektedir. Ayrıca, her bir firmanın en az 10 kişi istihdam etme mecburiyeti göz önünde bulundurulduğunda, bu sayı en az 160 yeni kişinin istihdam anlamına gelmektedir.


Beyşehir denildiğinde silah üretimi ve göl akla gelmesine rağmen son yıllarda doğal taş ve mermer sektörü, yaptığı atılımlarla dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra silah imal eden ve otomotiv parçası üretimi yapan firmalar da OSB’de yer için başvuruda bulunmaktadır. Gübre fabrikası, mobilya ve PVC alanında da başvurular bulunmakta olup, yatırım yapan firmalar bir yılı proje, iki yılı da inşaat süreci olmak üzere 3 yılda üretime geçme mecburiyetleri bulunmaktadır.


İlçenin diğer bir ticaret merkezi olan küçük sanayi sitesinin artık ihtiyaçlara cevap verememesinin ardından ikinci bir sanayi bölgesi oluşturmak için çalışmalara başlanmış olup, Yeşilyurt Mahallesine kurulacak olan küçük ve orta ölçekli sanayi bölgesi toplam 200 bin metrekare bir alana kurulması planlanmıştır. Plan doğrultusunda bölgede imar çalışmaları başlatılmıştır.


Tüm bu gelişmeler ışıgında, üretime geçecek yeni sanayi kolları sayesinde ticari potansiyelin büyümesi ve bu sayede artan istihdam sayesinde kısa vadede ilçenin nüfüs artış eğrisini pozitif yöne çevirmesi ve bölgede ticari kabiliyetin artması beklenmektedir.


*Bu çalışma TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından www.emlakkulisi.com için özel olarak hazırlanmıştır.
Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri