Beyşehir Belediyesi'nden satılık 10 konut! 3.8 milyon TL'ye!


Beyşehir Belediyesi'nden satılık 10 konut! 3.8 milyon TL'ye!

Yenimahalle Beypark mevkiideki 10 konut Beyşehir Belediyesi tarafından satışa sunuluyor. Konutların satış ihalesi 16 Mayıs'ta yapılacak.Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafından Yenimahalle Beypark mevkiide yer alan 10 konut ihale ile satışa sunuluyor. Adeti 380 bin TL'den olmak üzere toplam 3 milyon 800 bin TL'ye satılan 10 konut için ihale 16 Mayıs'ta yapılacak.

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR


Beyşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 10 adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45’inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.


Beyşehir Belediyesi


1. İhale 16.05.2018 Çarşamba günü saat 11.00’de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.


2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;


2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.


2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.


2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.


2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye  yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.


2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.


2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.


3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.


4. Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.


5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.Beyşehir Belediyesi satılık 10 konut , Beyşehir konut ihalesi , Beyşehir Belediye Başkanlığı ihale ,