ATC Isı Sistemleri İnşaat Yapı şirketi kuruldu!


ATC Isı Sistemleri İnşaat Yapı şirketi kuruldu!

ATC Isı Sistemleri İnşaat Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; İstanbul'un Ümraniye bölgesinde Hatice Hüseyinoğulları ve Mehmet Hüseyinoğulları  tarafından kuruldu 

Firmanın iş konusu; Her türlü inşaat taahhüt işleri,konut,işyeri,ticarethaneinşaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak Konusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak satmak inşa etmek ettirmek kiralamak kiraya vermek bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek, cins tahsisi yapmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesisetmek ayrıca irtifak intifa sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgiliher çeşit iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunmak, keza menkul malları ve gayrimenkulleri üzerinde rehin işletme rehni tesis etmek şirketin her türül hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotekmenkul mal rehni işletme rehni ayni ve şahsi her nevi teminatalmak bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde terkin ve tescil işlemlerinde bulunmak ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmak olarak belirlendi.

100 bin TL sermaye değerine sahip olan şirketin ortakları arasındaki sermaye dağılımı şöyle;

1- Hatice Hüseyinoğulları - 98 bin TL.
2- Mehmet Hüseyinoğulları - 2 bin TL.

ATC Isı Sistemleri İnşaat Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Müdürlüğü'nü Hatice Hüseyinoğulları yapacak.

Adres: İstanbul Ümraniye, Necip Fazıl Kısakürek Mah. Hamza Yerlikaya Bulvarı No: 6/A


Alper Hamitoğlu / konuttimes.com