Kira gelir vergisi ödeme 2014!


Kira gelir vergisi ödeme 2014!

014 yılında konut kiralamaları için istisna bedeli 3.200 TL olarak, işyeri kiralamaları için istisna bedeli ise 26.000 TL olarak belirlendi. İşte Kira gelir vergisi ödeme 2014..Kira gelir vergisi ödeme 2014... Gayrimenkul kiralarından gelir elde eden kimselerin, o yıla ait olan bedelinden yüksek gelir elde etmeleri durumunda beyanname vererek, kira gelir vergisi ödemeleri gerekiyor.


2014 yılında konut kiralamaları için istisna bedeli 3.200 TL olarak, işyeri kiralamaları için istisna bedeli ise 26.000 TL olarak belirlendi. Kira gelir vergisi iki eşit taksit halinde ödenebilen; 2013 yılı boyunca elde edilen kira gelirleri Mart ayında ödenmeye başlıyor."Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden; Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını 2013 yılı için 3.200 TL aşanlar,


İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını 2013 yılı için 26.000 TL aşanlar, 


Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2013 yılı için 1.390 TL) aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir."Kira gelirine konu olan mallar ve haklar

-Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl 

istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim 

cüzileri ve teferruatı,

-Voli mahalleri ve dalyanlar,

-Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile 

bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,

-Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,

-Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, 

marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema 

ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim 

alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir 

imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,

-Telif hakları,

-Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,

-Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileriKira beyannamesi doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar

-Beyanname bir örnek doldurulacaktır.

-Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile 

doldurulacaktır.

-Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen 

gösterilecektir.

-Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır.

Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.

-Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak yazılacaktır.

- Gelir Vergisi Beyannamesi , “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin 

Belgeler” bölümünde yer alan, “Adres No” satırına;

“https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx”

internet sayfasından gayrimenkul adresine ilişkin 10 rakamlı numara 

yazılacaktır.

-Kira geliri elde edilen gayrimenkulün hisseli olması durumunda, diğer 

ortak/ortaklara ilişkin bilgilerin; Gelir Vergisi Beyannamesinin “Tablo-4” 

“Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümündeki “Diğer Ortakların” 

satırında yer alan “Pay Oranı”, “Adı-Soyadı/Unvanı”, “Vergi Kimlik Numarası” 

kısımlarının doldurulması gerekmektedir.

-Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, 

https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır.Kira gelir vergisi ödeme 2014Kira gelir vergisi örnek hesaplama:

Bayan (L), sahibi bulunduğu işyerini 2013 yılında basit usulde vergilendirilen bir mükellefe kiralamış ve 3.000 TL işyeri kira geliri elde etmiştir.


Basit usuldeki mükelleflerden elde edilen ve vergi kesintisi ile istisna uygulamasına tabi olmayan işyeri kira gelirlerinde, beyanname verme sınırı 1.390 TL’dir. Mükellefin, 3.000 TL tutarındaki işyeri kira gelirinin 2013 yılı için beyanname verme sınırı olan 1.390 TL’yi aşması nedeniyle tamamı beyan edilecektir.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.


İşyeri Kira Geliri 3.000 TL

%25 Götürü Gider (3.000 x %25) 750 TL

Vergiye Tabi Gelir (3.000 - 750) 2.250 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 337,50 TL

Damga Vergisi 41,20 TLKira gelir vergisini ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankalar

AKBANK T.A.Ş. 

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALTERNATİFBANK A.Ş.

ANADOLUBANK A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 

CITIBANK A.Ş.

DENİZBANK A.Ş. 

BURGAN BANK A.Ş.

FİBABANKA A.Ş.

FİNANSBANK A.Ş. 

HSBC BANK A.Ş. 

ING BANK A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 

ODEA BANK A.Ş.

ŞEKERBANK T.A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 

TEKSTİLBANK A.Ş.

TURKISHBANK A.Ş.

TURKLAND BANK A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ (PTT) 

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Esra Nur AÇKI / Konuttimes.com
Kira gelir vergisi ödeme 2014 , Kira gelir vergisi ödemeleri 2014 , Kira gelir vergisi ödeme tarihi 2014 , kira gelir vergisi nereye ödenir , kira gelir vergisi 1. taksit ödemeleri , kira beyannamesi naısl doldurulur , kira gelir vergisi ödeme tarihleri , kira gelir vergisi hesaplama , kira gelir vergisi ödeme noktaları ,

Hemen Teslim 4 proje