İstanbul’da ilk sırada konut yatırımları ön planda!

İstanbul’da ilk sırada konut yatırımları ön planda!

TSKB Gayrimenkul genel müdürü Makbule Yönel Maya, ''Türkiye’nin lokomotif şehri İstanbul’da ilk sırada konut, daha sonra ise ofis ve AVM yatırımları önplana çıkmaktadır'' dedi.


Türk gayrimenkulü dünya piyasasının gözdeleri arasında yer alıyor mu? Neden?

Türkiye’ de 2014 yılı içerisinde gerçekleşen konut satışları incelendiğinde bunun %1’ nin (TÜİK verilerine gore) yabancılara satış olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bunda en önemli payı Arap ve Körfez ülkelerine olan satışların aldığı bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında, daha yüksek getiri oranlarının mümkün olması durumunda Türkiye Gayrimenkul sektörünün Dünya piyasası içindeki konumunun  istenilen seviyeye daha hızlı ulaşabileceği öngörülebilir.


Türkiye gayrimenkul sektörünün en güçlü alt pazarları hangileridir?

Türkiye Gayrimenkul sektörünün en önemli alt pazarı hiç kuşkusuz “konut” yatırımlarıdır. Doğru konumda doğru kullanıcıya ulaşacak yatırımlar için şirketimiz best-use ve danışmanlık çalışmaları yapmaktadır. Bu anlamda özellikle Türkiye’nin lokomotif şehri İstanbul’da ilk sırada konut, daha sonra ise ofis ve AVM yatırımları önplana çıkmaktadır. Türkiye’nin Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren konumunun avantajlarını kullanmak üzere önümüzdeki dönemde lojstik sektöründe de gelişme kaydetmesi beklenmektedir.


Hangi sebepler yatırımcıları Türkiye gayrimenkul sektörüne yatırım yapmaktan alıkoyuyor?

Türkiye’ de Gayrimenkul piyasasında daha cazip getiri oranlarının sözkonusu olması ile yatırımların ivme kazanacağı söylenebilir. Ancak bunun için elbette ülkemizin jeopolitik konumu ve bunun getirdiği stratejik konumsal risklerin minimize edildiği, şeffaflık içeren bir piyasa ve ortam gerekmektedir.


Türkiye pazarında iş yapmak ne kadar kolay? Pazarı terk etmek ne kadar kolay?

Türkiye piyasasında faaliyet göstermek için en önemli faktör içeride güvenilir danışmanlarınız olmasıdır. Zira ülkemizde Gayrimenkul piyasası şeffaf değildir ve doğru know-how’a ulaşmak için local partnerler ile ilerleme sağlanmasını tavsiye ediyoruz.


Uzun vadede Türkiye gayrimenkul yatırımlarını cazip kılmak için Türkiye hükümeti neler yapmalı?

Türkiye gerek küçük aile şirketleri gerekse de ülkedeki genel yapı anlamında “kurumsallaşmakta” olan bir yapıdadır. Bu süreçle birlikte yabancıların ilgisinin ve güveninin artacağını öngörüyoruz. Ülkemizde inşaat sektörünün lokomotif konusu olan kentsel dönüşüm sürecindeki vergi avantajlarının, kentsel dönüşüm sürecine olan yerel ilgiyi olumlu yönde etkilediğini hep birlikte tecrübe ediyoruz. Benzer şekilde dış yatırımcılar için de benzer avantajlar sağlanması büyük katkı sağlayacaktır yatırımlara. Her anlamda istikrar önümüzdeki süreçte ülke hedefimiz olmalıdır.