Emlak vergisi iadesi nasıl alınır?


Emlak vergisi iadesi nasıl alınır?

Emekli, işsiz, ev hanımı, şehitlerin dul ve yetimleri ile engelli mükellefler, şartları taşısalar da Türkiye sınırları içindeki tek meskenleri için emlak vergisi ödüyorlar. Peki Emlak vergisi iadesi nasıl alınır?Özellikle indirimli bina vergisi (sıfır oranlı)uygulamasında vatandaşa haksızlık yapılabiliyor.  Kapsam dahilindeki emekli, işsiz, ev hanımı, şehitlerin dul ve yetimleri ile engelli mükellefler, şartları taşısalar da Türkiye sınırları içindeki tek meskenleri için  Emlak  vergisi ödüyorlar. 

Vatandaş uygulamaya tam olarak vakıf değil. Hatta çoğu belediyede ilgili memurlar da uygulamayı ya bilmiyor ya da muafiyet uygulamaktan geri duruyorlar. 

Bu şekilde haksız yere tahsil edilen emlak vergilerini, belediyeden iade alma ya da ödenecek vergilere mahsup ettirme imkanı var. 


İNDİRİMLİ (SIFIR ORANLI) BİNA VERGİSİ 

Emekli, işsiz, ev hanımı, şehitlerin dul ve yetimleri ile engelliler, tek konutları için emlak vergisi ödemiyorlar. Çünkü onlara bazı şartlarla indirimli bina vergisi avantajı var. Buna göre, brüt alanı 200 m2'yi aşmayan tek konutu nedeniyle, saydığımız kişiler yılında da emlak vergisi ödemiyorlar. Ancak birden fazla evi olanlar, tüm konutları için emlak vergisi ödüyor. 

İndirimli bina vergisi avantajından yararlanmak için bazı şartlar ve özellikli durumlar var: - Saydığımız mükelleflerin, SGK aylıklarından başka gelirlerinin olmaması gerekiyor. Bunların, 26 bin lirayı aşmayan faiz, repo, fon, kâr payı ve temettü gibi, menkul sermaye iradı gelirleri, sıfır oranlı emlak vergisine engel değil (45 No.lu Emlak Vergisi Tebliği). Engelliler için ise gelir açısından bir kısıtlama yok. 

- Uygulamadan yararlanmak için meskende bizzat oturma şartı yok. 

Sahip olduğu tek konutu kiraya.verip başka bir konutta kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları halinde uygulamadan yararlanabiliyor. 

- Emlak vergisi avantajından yararlanma koşullarını taşıyan kişi, tek evi dışında gelir getirmeyen arsa, arazi ve işyeri binasına sahip olması durumunda da emlak vergisi ödemiyor (38 No.lu Emlak Vergisi Tebliği, l/3-e). 

- Brüt 200 m2'yi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde, muafiyet, hisseye isabet eden kısma uygulanıyor. Birden fazla konut ya da birden fazla hisseye sahip olunması durumunda avantaj söz konusu değil. 

- Eşlerden her ikisi de kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alıyorsa ve bu emekli aylıkları dışında başka gelirleri yoksa, ortak olarak sahip oldukları 200m2'yi geçmeyen tek konutlan için veya aynı nitelikteki birer evleri için uygulamadan yararlanabiliyorlar. 

- İndirimli bina vergisinden yararlanma koşullarını taşıyanlar 200 m2'yi geçmeyen tek evin sadece intifa (yararlanma) hakkına sahip olmaları durumunda da emlak vergisi ödemiyorlar.


MALİYE NE DİYOR 

Emlak vergilesi iadesi olayına Maliye Bakanlığı son noktayı koymuş. 

14.05.2014 tarih ve 82673428175.01.01.03-52964 sayılı özelgede; "İndirimli bina vergisi uygulaması şartlarını geçmiş yıllar itibariyle sağlamaları halinde, geriye dönük indirimli oran uygulamasından yararlanabileceklerine ve düzeltme zamanaşımı süresi içinde (yani 2009-2014 döneminde) ödenen emlak vergilerinin iadesinin mümkün olduğu" belirtilmiş. 

Bu durumda haksız yere ödenen emlak vergilerini iade alma imkanı olduğu açık. Bunun için yapılması gerekenler ise şöyle; - İlgili belediyenin emlak dairesine, düzeltme dilekçesi verip ödenen vergilerin iadesi istenebilir. 

- Eğer belediye düzeltme yapıp vergileri iade etmezse (ki etmesi gerekiyor) ya da 60 gün içinde dilekçeye çekimser kalır yani yanıt vermezse, Belediye Başkanlığı'na hitaben şikayet yolu ile düzeltme dilekçesi verilmesi gerekiyor. 

- Belediye Başkanlığına verilen dilekçeye 60 gün içinde yanıt verilmez ya da olumsuz bir yanıt verilirse, 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açılabiliyor. Hürses/Dr. Cem Barlas ARSLAN Emlak vergisi iadesi nasıl alınır , vergi iadesi nasıl alınır , ihracat vergi iadesi nasıl alınır , kdv iadesi nasıl alınır , emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır , online emlak vergisi ödeme , emlak vergisi iadesi dilekçesi , Ödenen Emlak Vergisi Nasıl Geri Alınır ,