01 / 03 / 2024

2020 yılı lojman kiraları belli oldu!

2020 yılı lojman kiraları belli oldu!

2020 yılı lojman kira bedelleri belli oldu. Lojman bedelleri, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 397 nolu Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında yer aldı..
2020 yılında uygulanacak lojman kira bedelleri belli oldu. 2019'da metrekare kira bedeli 4,85 TL olan kaloriferli konutların yeni dönem kirası metrekare başına 5,53 TL'ye çıktı.


397 nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 2020 yılı kira bedelleri tebliğ kapsamında açıklandı. TTebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlandı. 


Tebliğ gereğince kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda aylık her bir metrekare için 2,69 TL kalorifersiz konutlarda her bir metrekare için 4,21 TL, kaloriferli konutlarda her bir metrekare için 5,53 TL olarak belirlendi.


Kira bedeline yapılacak ilaveler


kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 TL/metrekare ilave kira bedeli alınır.


Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;


a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,23 TL/metrekare,


b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,06 TL/metrekare,


c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,29 TL/metrekare,


ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,57 TL/metrekare ilave kira bedeli alınır.


Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,21 TL/metrekare yakıt bedeli tahsil edilir.


(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.


(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,25 TL/metrekare tahsil edilir.