Kentsel dönüşüm yönetmeliğinde neler değişti?

Kentsel dönüşüm yönetmeliğinde neler değişti?

Kentsel dönüşümde Uygulama Yönetmeliği'nin bazı maddeleri değiştirildi. Mal sahipleri risk tespit raporuyla ilgili durumu kiracılarına da bildirmek zorunda olacak.


Kentsel dönüşümde uygulamadan kaynaklanan duraksamaların önlenmesi için Uygulama Yönetmeliği'nin bazı maddeleri değiştirildi. Artık inşaat halinde olup ikamet edilmeyen, metruk, yıkık ve yapı bütünlüğü bozulmuş binalara risk raporu düzenlenmeyecek. Bu yapılar yüzde 17 KDV, tapu ve inşaat harcı muafiyetleri gibi yaklaşık yüzde 23'e varan kentsel dönüşüm teşviklerinden yararlanamayacak. Böylece kentsel dönüşüm fırsatçılığı yapıp, yeni inşaatlarda devleti gelir kaybına uğratanların önüne geçilecek. Öte yandan yeni düzenlemeye göre kiracıların risk tespit raporlarından haberdar edilmesi sistemi de getirildi. Mal sahipleri risk tespit raporuyla ilgili durumu kiracılarına da bildirmek zorunda olacak.Sabah