Kentsel dönüşüm kapsamında 6,5 milyon riskli yapı dönüştürülecek!

Kentsel dönüşüm kapsamında 6,5 milyon riskli yapı dönüştürülecek!

AFAD tarafından yeniden düzenlenme sürecinin hızlandırılması gerektiği dile getiriliyor. Sektör temsilcileri, yönetmeliğin revize edilmesinin, kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir adım olacağının altını çiziyor.


Kentsel dönüşüm çalışmalarının depreme dayanıklı binaların inşa edilmesinde önemli bir rol oynadığım dile getiren sektör aktörleri, bu konuda yetkili firmaların ve kuruluşların da yeterliliğin sorgulanması, kullanılan analiz yöntemlerinin doğrulanması ve uygunluğunun gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.


Mevcut Deprem Yönetmeliği'nin kentsel dönüşüm projelerini de kapsaması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yeniden düzenlenme sürecinin hızlandırılması gerektiği dile getiriliyor. Sektör temsilcileri, yönetmeliğin revize edilmesinin, kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir adım olacağının altını çiziyor. 


Diğer taraftan 18 Ağustos 2012'de yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortasının da önemine vurgu yapılıyor. Sigortanın yürürlüğe girmesiyle sigortalı konut sayısı 2012'de yüzde 29,2013 yılında yüzde 26 ve 2014 yılının yarısında da yüzde 15 arttı. Doğal Afet'Sigortaları Kurumu'nun sigorta sistemine (DASK), kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yaklaşık 2.5 milyon konut dahil oldu. Bu rakamı 2017 sonuna kadar 10 milyona çıkarmayı hedefleyen DASK'ın, nihai hedefi ise bütün konutların Zorunlu Deprem Sigortası'nın olması. 


2014 yılında ham çelik üretimi gerilemeye devam etti Depreme dayanıklı yapılarda önemli bir yeri olan çelikte üretim 2013 yılında ve bu yılın ile yarısında düştü. 2013 yılında sektörün ham çelik üretiminin dünyadaki eğilimin tersine gerüediğini kaydeden Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), üretimin yüzde 3.4 oranında düşerek 34.7 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini belirtiyor. 2013 yılında kapasite kullanım oranının da yüzde 73'ten içinde yer alan Türkiye'de deprem konusundaki bilincin artırılması ve sağlam konut bilincinin oluşturulması önem taşıyor. Son yıllarda hız kazanan kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı binalarda artış kaydedildi. Bununla birlikte önemli adımların atıldığı kentsel dönüşüm kapsamında önümüzdeki süreçte 6.5 milyon adet riskli konutun yenilenmesi planlanıyor. Kentsel dönüşümün yanında depreme dayanıklı binalarda standartların geliştirilmesi için de yönetmelik çalışmaları sürüyor. Binalara depreme dayanıklılık raporu veren firmalar da bu süreçte önem kazanıyor. 

 

Zorunlu deprem sigortasına sahip evlerin yüzde 70 seviyesine indiğini aktaran dernek, Türkiye ekonomisinin yüzde 4 oranında büyüdüğü 2013 yılında ham çelik üretiminin gerüemiş olmasının, sektörün yaşadığı sıkıntıları ortaya koyduğunun altını çiziyor. Çelik üretiminin bu yılın ocak-haziran döneminde ise yüzde 0.3 oranında gerildiği görülüyor. 


Türkiye inşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, 2013 yılında Türkiye'nin inşaat malzemesi ihracatının 21.3 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını bildirdi. İnşaat malzemeleri sektörünün, geçen sala göre 2014 yılında yüzde 12-15 artışla 25 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştireceğini öngören sektör temsilcileri, dünya genelinde birçok ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydediyor. Türkiye'ye komşu ülkelerde siyasi istikrarın devam etmesi halinde, 2015 yüında ihracatın 30-40 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor. 


Prefabrik sektörüne bakıldığında ise Türkiye'de teknoloji açısından yurtdışındaki uygulamalarla büyük bir fark olmadığı belirtiliyor. Sektör aktörleri, beton dayanımında önemli ilerlemeler kaydedildiğinin altını çiziyor. Sektör aktörleri, Türkiye'nin deprem ülkesi olması nedeni ile binada bağlantıların önemli olduğunu vurguluyor. 

dan da yararlandığını anlatıyor. Sektör temsilceleri bu nedenle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çelik Yapılar Yönetmeliği'nin hazırlanmasının önemine dikkat çekiyor. Yönetmeliğin AFAT), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TSE arasında koordinasyonu sağlayacağı ve önemli bir boşluğu dolduracağı vurgulanıyor. 


Dünya Sektörel EkÖnerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler