23 / 03 / 2023

Keçiören Belediyesi'nden gecekondu sahiplerine kentsel dönüşüm hakkında duyuru!

 Keçiören Belediyesi'nden gecekondu sahiplerine kentsel dönüşüm hakkında duyuru!

Keçiören Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Keçiören 'de kentsel dönüşüm kapsamında gecekondu sahiplerinin 31 Mayıs 2015 tarihine kadar müracaatta bulunmaları konusunda duyuru yayımladı.


Keçiören Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından,  Ankara  Keçiören'de kentsel dönüşüm kapsamında gecekondu sahiplerinin 31 Mayıs 2015 tarihine kadar müracaatta bulunmaları konusunda duyuru yayımlandı. Karar bugün 29255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.  Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan gecekondu sahipleri hak kaybına uğradığı takdirde bir şey talep edemeyecekler.


Yayımlanan ilan;


Keçiören Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


16/05/2012 tarihinde kabul edilen ve 31/05/2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un 23. maddesine istinaden, 2981/3290/3366 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 31 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

6306 sayılı Kanunun 23. maddesine istinaden 31 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlükten kalkacak olan 2981/3290/3366 sayılı Kanunlar gereğince Ankara İli, Keçiören İlçesi sınırları içerisinde gecekondusu bulunan ve bu gecekondusundan dolayı 2981/3290/3366 sayılı kanunlar gereğince hak sahipliği sıfatı taşıyan gecekondu sahiplerinin kendisinin, vekillerinin veya varislerinin Keçiören Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri, aksi takdirde 31 Mayıs 2015 tarihine kadar müracaatta bulunmayan gecekondu sahipleri ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacağı, bundan dolayı doğabilecek olan hak kayıplarından da İdare’mizin sorumlu olmayacağı hususu ilanen duyurulur.

749/1-1