18 / 07 / 2024

İşte Fikirtepe'de son durum!

 İşte Fikirtepe'de son durum!

Fikirtepe Haber Fi-KENTDER' in yaptığı saha çalışması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiler ortalamasında Fikirtepe'de son durum raporunu yayınladı.


Fikirtepe Haber Fi-KENTDER' in yaptığı saha çalışması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiler ortalamasında Fikirtepe'de son durum raporunu yayınladı. İşte Fikirtepe kentsel dönüşümde son durum raporu...


Kadıköy İlçesi Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve Merpenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 134 hektarlık alanın 28 Kasım 2012 tarihinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun kapsamında “riskli alan” ilan edilerek bu güne kadar yapılan çalışmalar nelerdir?


134 hektarlık Planlama alanında mevcut kentsel alan kullanımının dağılımı incelendiğinde sırası ile konut alanlarının yüzde 49, yol alanlarının yüzde 24, konut+ticaret alanlarının yüzde 17 olduğu bölgede yoğunluk göstermekte idi. Mevcut yapılaşmanın planlama alanında yapılan arazi tespiti çalışmalarında 6 bin 341 adet bina bulunmakta bu da yaklaşık olarak 25- 30 bin arasında bağımsız bölümün olduğunu ortaya koymaktadır. 


Bugün gelinen süreçte resmi rakamlara yansıyan veya yansımayan, yıkılan 13 ada alan toplamını 190 - 210 önüm arası ve yıkılan bina sayısını da takribi olarak 1500 ila 2000 adet arası olarak tahmin etmekteyiz.


Tabiki yıkılan binalar haricinde bu rakama ek olarak henüz yıkılmamış boşaltılmış veya boşaltılmaya başlanmış ama resmi rakamlara tamamı itibarı ile yansımamış olan alan metrajı, (tabi buna ada içerisinde oturanlar bulunmasına rağmen vatandaşın kendi insiyatifi ile boşaltttığı ve metruk olan alanları da ilave olarak eklersek) takribi 70 - 80 dönüm ve  600 ila 750 adet arası bina sayısı olarak karşımıza çıkmaktadır.


Sonuç olarak Fikirtepe'de boşaltılmış ve yıkılmış toplam alan takribi ve ortalama olarak  280 dönüm ve toplam bina sayısı takribi olarak 2500 adet olarak tahmini hesaplamalarımız sonucu resmi olmayan bir istatistiksel veri olarak sunabiliriz..Peki ada bazlı imza oranları ve yapılan çalışmalar ile yakalanan seviye nedir ?


Fikirtepe Kentsel Dönüşüm alanında toplamda 57 proje adası bulunmakta olup, 32 proje adasında %90' ın üzerinde anlaşma sağlanmıştır. 16 + 2 proje adasında ise %100 anlaşma sağlanarak bu adalardan 6 tanesi ruhsat almıştır. 


2/3 çoğunlukla anlaşma sağlanan adaların toplamı 32 olup, tüm bu adalarda uygulama yapmak isteyen firmalar tarafından anlaşma sağladıkları maliklere ilişkin bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne iletilmiş bulunmakta..Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne iletilmiş bulunan 2/3 çoğunluğu geçmiş bulunan 32 adadan 22 tanesinde % 90 ve üzeri imza oranı yakalanmıştır. 


Bugüne kadar 22 adet yapı adasında maliklere tebligatlar gönderilmiş, 13 yapı adası toplantı düzenlenmiştir. Yapılan bu işlemler sonrasında 2 adet yapı adasında anlaşma oranı %100’e tamamlanmıştır. 5 adet yapı adasında acele kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Bir takım adalarda anlaşmaya katılmayan maliklerle firmalar arasında sözleşme imzalanmaya devam edilmekte olup, son durumda anlaşamamış maliklerin bilgisinin uygulama yapma talebi bulunan firma tarafından bildirilmesi beklenmektedir. 


Mahkemeye intikal eden 5 yapı adasından, bir tanesinde Mahkemece bedel tespiti yapılmış ve Mahkeme tarafında kamulaştırmaya ilişkin karar verilmiş, belirlenen rakamın 5 taksitten ilk taksiti yatırılmıştır. Ancak  kamulaştırma ile ilgili süreç devam etmektedir. 


Bunun yanında kamulaştırmaya açılmış davalar ve bu davalara ilişkin Danıştay Cumhuriyet Başavcısının riskli alan ilanının usülsüzlüğünden dolayı iptal yönünde görüş bildirmesi ile devam eden davanın akıbeti ve takip edilen süreç hakkında belirsizliği artıran farklı bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.


 İşte Fikirtepe


Fi-KENTDER olarak yaptığımız çalışma ve tepitler sonucunda henüz bakanlık kayıtlarında görünmese bile aşağıdaki rakamları istatiksel olarak sunabiliriz.


Fikirtepe'de toplam yapı adası sayısı 57 Ada

Fikirtepede ruhsat alan ada sayısı 6 Ada

Fikirtepede % 100 imza almış ada sayısı 16 + 2 Ada

Fikirtepe'de yıkım yapan ada sayısı 1 Ada (Nuhoğlu)

Fikirtepe'de yıkım yapmış Hafriyata başlayacak ada sayısı 2 Ada ( Ekşioğlu, Selimoğlu Pana)

Fikirtepe'de Ruhsat almadan Hafriyat ve fore kazık çalışmaları devam eden ada sayısı 4 Ada (Vartaş 2, Teknik Yapı1, Erkan İnşaat 1)

Ruhsat alıp hafriyat ve fore kazığa devam edenler  2 Ada ( Nuhoğlu,Selimoğlu & Pana ) 

Boşalt ebligatı gönderen ve boşaltım sürecini başlatan ada sayısı  4 Ada (Baysaş, Haldız, Usta, Başaran)


Fikirtepe'de imzasını % 100 tamamlayıp ruhsat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuran firmalar hangileri ?


Fikirtepe Haber olarak bakanlık yetkililerinden edindiğimiz ve Fi-KENTDER'den aldığımız bilgilere göre, Fikirtepe'de imzalarını % 100 tamamlayan adalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuran firmalar Teknik Yapı, Erkan İnşaat, Ekşioğlu, Vartaş , Emay, Nuhoğlu firmaları ... 


Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş olan bu firmaların faaliyetleri ve başvuruları ile ilgili son durum nedir ?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, bu firmalar ve başvurularına dair başvuruları ile başvurularının hangi aşamada olduğuna dair son durumları için aldığımız bilgi şöyle ;


Teknik Yapı, İksa, İmar durumu verilmesi ve İ.B.B. de tekrar proje düzeltme için geri gönderilmiş beklemede 


Emay - Kent Plus , adasında yaptığı anlaşmaya rağmen 500 m2 lik bir alanda daha önceden konulmuş şerhin kaldırılmasını bekliyor .. Bu şerh kalkmadığı için işlerini ilerletemiyor ..


Nuhoğlu , Zemin etüdü, Mimari projenin uygunluğu için projesi beklemede ...


Erkan İnşaat, bakanlıkta son aşamada ...


Ekşioğlu İnşaat, Zemin etüdü ve İksa ruhsatı için beklemede


Vartaş, avan proje onayında ...


Daha önceden Fikirtepe'de ruhsat almış olan ada sayısı ve Firmalar hangileri


Fikirtepe'de ruhsat almış olan ada sayısı 6 tanedir . Bu adalarda ruhsat alan firma isimleri sırası ile şöyledir ;


1- Teknik Yapı

2- Anka Yapı

3- Emay Kent Plus

4- Baysaş

5- Nuhoğlu & Gülsa

6- Selimoğlu & Pana


 İşte Fikirtepe


Fikirtepe'de imzası bitmiş ada sayısı, ruhsat almış veya almayı bekleyen firmalar Hangileri


Fikirtepede İmzasını % 100 bitirmiş adasayısı 16 + 2 'dir. Bunlar sırası ile şöyledir.


1- Teknik Yapı toplam ada sayısı 4 imzası bitmiş ada sayısı 2


2- Anka Yapı toplam ada sayısı 3 imzası bitmiş ada sayısı 1*


3- Nuhoğlu İnş. toplam ada sayısı 2 imzası bitmiş ada sayısı 2


4- Selimoğlu & Pana toplam ada sayısı 3 imzası bitmiş ada sayısı 2 *


5- Ekşioğlu İnş. toplam ada sayısı 1 imzası bitmiş ada sayısı 1


6- Baysaş İnş. toplam ada sayısı 2 imzası bitmiş ada sayısı 2

Bir adasında başlamış olan  İnşaat faaliyetleri devam ederken, diğer adası ile boşaltım ve yıkım süreçleri devam etmektedir..... 


7- Vartaş toplam ada sayısı 3 imzası bitmiş ada sayısı 2*

İmzası biten bir adada rockwell firma ortaklığı ile fore kazık ve hafriyat çalışmaları devam etmekte iken diğer imzasının tamamlanması için yapıldığı söylenen kamulaştırma ile ilgili prosedürler devam etmektedir.


8- Haldız İnş. toplam ada sayısı 1 imzası bitmiş ada sayısı 1*

Boşaltım tebligatları gönderilerek süreç başlatılmıştır.


9- Erkan İnş. toplam ada sayısı 1 imzası bitmiş ada sayısı 1

Hafriyat ve fore kazık çalışmaları devam etmektedir.


10- Usta İnş. toplam ada sayısı 1 imzası bitmiş ada sayısı 1

Boşaltım tebligatları gönderilerek süreç başlatılmıştır.


11- Selka & Nsk toplam ada sayısı 3 imzası bitmiş ada sayısı 1*

Firma yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Î.B.B. 'den imzası bitmiş ada için imar durumu alındı


12- Sevgili & Selimoğlu toplam ada sayısı 1 imzası bitmiş ada sayısı 1*


13- Sefa & Koyuncu toplam ada sayısı 2 imzası bitmiş ada sayısı 1

Herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.


Peki Bakanlık bu bölgede neyi hedeflemekteydi?

 

Bakanlık, Plan ile birlikte hazırlanan kentsel tasarım projesi ile dört hedef belirlendiğini açıklamıştı. Bakanlığın önceden yaptığı ama bugün hiç birisine ulaşılamayan başlıca ana hedefler nelerdi?


“Hedef 1: Şehircilik ilkeleri doğrultusunda kentsel ve sosyal donatı alanları standartlarının sağlanması; 


Uygulama: -Donatı alanları ve yeşil alanlar, kentsel tasarım rehberine uyumlu olarak bütüncül bir yaklaşım ile ele alınarak donatı ve yeşil alan sürekliliği sağlanması -Parsellerin yüzde 25’inin donatı alanı ve park alanı olarak terk edilmesi,


-Kentsel açık yeşil alan planlaması yapılarak park ve rekreasyon alanları oluşturulması, -Proje alanını kent bütününe bağlayan ana ulaşım bağlantıları üzerinde yeşil akslar oluşturulması.


Hedef 2: Alandaki yapılaşma koşulları ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak ulaşım planlamasının yapılması; 


Uygulama: -Kent içi taşıt yollarında belirli kademelerde genişleme yapılması ve çevrede bulunan toplu taşıma aksları ile ulaşım bağlantılarının sağlanması -Metro bağlantı aksları ve yer altı otoparkları ile desteklenen yaya aksları oluşturularak donatılar arasında erişilebilirlik sağlanması -Proje alanının kuzeyinde bulunan toplu taşıma sistemi düğüm noktaları(metro ve metrobüs durakları) ile güneyinde yer alan Kadıköy Kent Merkezi’ne bağlantısını sağlayan taşıt ve yaya aksları planlanması.


Hedef 3: Kent silüetinin korunması; Uygulama: Planlama alanında bina yükseklikleri, silüet kotu göz önünde bulundurularak belirlenip İstanbul kent silüeti korunması için kentsel tasarım rehberindeki silüet modellemesine göre uygulama yapılması Hedef 4: Bütüncül bir planlama anlayışı ile kent estetiğinin sağlanması; 


Uygulama: -Kentsel Tasarım Onay Komisyonu tarafından hazırlanan kentsel tasarım rehberi doğrultusunda, avan projeler, çevre ve peyzaj düzenlemeleri, dış cephe uygulamaları ile modern ve geleneksel tasarım ilkelerinin bir arada sentezlenerek, çalışma alanı bütününe yönelik tasarım kriterleri belirlenmesi ve çevresi ile uyumlu kentsel alan oluşması, -Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde çevreye duyarlı, enerji ve su tasarruflu, yeşil binaların oluşturulması konusunda yatırımcıların teşvik edilmesi sağlanacaktır.”


Fikirtepede hedeflere ne kadar ulaşıldı son durum nedir ?


Sonuç olarak ilk açıklanan kentsel dönüşüm açıklamasının yapıldığı 2011 yılından bugüne kadar hedeflerin hiç birisine ulaşılamaması bir tarafa sürecin belirsizliği ve ne olacağı tahmin edilemeyerek insanlar zamansal, sosyal ve ekonomik olarak zarara uğratılmış, dolayısı ile mevcut düzenin zenginleştirilmeinden ziyade toplumda sosyal ve ekonomik bir çöküntünün oluşmasına sebep olunmuştur.


Sonuç olarak Fikirtepeli vatandaşlar ne ister?

Fi-KENTDER öncülüğünde imza atmış atmamış tüm vatandaşların kısaca  beklentileri şunlardır;1- Teminat ve güvence verilmesi

2- Vatandaşların imzaladığı veya imzalayacağı sözleşmelerin adil ve hakkaniyetli olarak firmayı da koruyucu olarak yeniden düzenlenmesi

3- Firmaların işe başlama ve bitiş süreleri ile vatandaşın haklarını koruyucu fesih haklarının verilmesi

4- Vatandaşların alacakları bağımsız bölümlerin sözleşme aşamasında mevcut şerefiyelerine göre kesin olarak tespit ve dağıtımının yapılması, yerlerin belirlenmesi

5- Mali yapısı yetersiz ve/veya çantacı , emlakçı, iş yapmayan firmaların bölgeden uzaklaştırılarak sözleşmelerin bakanlıkça fesih edilmesi vatandaşların rahatlatılması ve önünün açılması
Fikirtepe HaberÖnerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri