27 / 05 / 2024

Fikirtepe'deki kamulaştırma işlemleri son durum hakkında duyuru!

Fikirtepe'deki kamulaştırma işlemleri son durum hakkında duyuru!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamuoyunda Fikirtepe'deki kamulaştırma işlemlerinin durdurulduğu yönünde bir algı oluşturulduğunu belirterek, kamulaştırma işlemleri hakkında duyuru yayımlandı. İşte bakanlığın Fikirtepe'deki son durum hakkında açıklaması...


Kamuoyunda, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan olarak ilan edilen İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Merpenköy Mahalleleri’nde anlaşma sağlanamayan maliklerin taşınmazlarının kamulaştırılması işlemlerinin durdurulduğu yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.


Ancak, söz konusu riskli alanda kamulaştırma işlemlerine devam edilmektedir. Açılan acele kamulaştırma davalarından İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/62 sayılı dosyasında, kamulaştırma bedelinin ödenmesi için Bakanlığımıza süre verilmesi üzerine, 6306 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre, bu Kanun uyarınca yapılan kamulaştırmalar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayıldığından ve bu durumda kamulaştırma bedeli taksitle ödenebileceğinden, Mahkemece belirlenen kamulaştırma bedelinin beşte biri ilk taksit ödemesi olarak Bakanlığımızca yatırılmış ve tescil davasının açılması için gerekli talimat verilmiştir.