10 / 08 / 2022

2017 yılında kira yardımı hangi koşullarda yapılabilir?

2017 yılında kira yardımı hangi koşullarda yapılabilir?

"2017 yılı uygulamaları kılavuzuna göre kentsel dönüşüm sürecinde kira yardımı hangi şartlarda yapılabilir?" konusunu Avukat Fatma Dilşad Yelken kaleme aldı. İşte o yazı..


2017 YILI KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZUNA GÖRE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KİRA HANGİ ŞARTLARDA YAPILABİLİR  


Kentsel dönüşümde faydalanmak için öncelikli olarak riskli yapı ve tespiti gereklidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15.03.2017 tarihinde yayınlanan 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzuna göre kira yardımı almak isteyen malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi gerçek ve tüzel kişileri, 6306 sayılı Kanun kapsamında tespit edilen ikamet ettikleri konut veya işyeri için riskli yapının bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapacaktır. 


2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzuna göre  15.03.2017 tarihinden itibaren yapılan yeni başvurular ve henüz sonuçlandırılmamış başvurular Kılavuz hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. 


2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzuna göre; hak sahiplerine ilişkin olarak alınan evrakları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından incelenmesi sonucunda başvurusu uygun görülen hak sahipleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince sistem üzerinden girişleri yapılacak ve Bakanlık tarafında belirlenen tutarda 18 ay boyunca kira ardımı yapılacaktır. Konut ve işyeri kiracılarına iki aylık kira yardımı tek seferde verilecektir.  Konut ve işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere aylık kira yardımı ise tek seferde verilecektir.  Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus ise, kira yardımında ikamet şartının olmasıdır. Kılavuzun 5.2. maddesinde belirtilen 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı maliklerine sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 18 ay kira yardımı yapılacaktır.


R.A.A.D.net sisteminden riskli yapı için Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra satış devir yapıldığı durumlarda, yeni malik Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet etme şartını sağlayamayacağından kira yardımına başvuramaz. Eski malikin Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda yer alan şartları taşıması ve riskli olarak tespit edilen yapıyı satmadan devretmeden önce kira yardımı ödemelerinin başlaması halinde ödemeleri devam edecektir.


 Malik ile sınırlı ayni hak sahibi eğer aynı bağımsız bölümde birlikte ikamet ediyorlar ise bu durumda sadece malik kira yardımından yararlanacaktır. Bunu yanında malik eğer yurtdışında yaşıyor ise “riskli yapıda ikamet etme” şartını taşımadığı için kira yardımından yaralanamayacaktır.  


Diğer bir önemli husus ise, kira yardımı ve muafiyetler riskli yapı tespit raporu esas alınarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle; Riskli yapı tespit raporundaki adres bilgileri ile kira yardımı başvurusu için sunulan diğer belgelerdeki bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması önem arz etmektedir. 


Hak sahibi şirket, konutunu işyeri olarak kullanıyor ise 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlaması halinde kira yardımı ödemesi alabilir ancak şirket, konutu işyeri olarak kullanmıyor ise şirket üzerinde bulunan konutta ikamet edenler, 2017yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda belirtilen şartları sağlamaları halinde yalnızca kiracılara ait haktan yararlanabilir.


Kira yardımı başvuru evraklarından biri olan faturanın temin edilememesi halinde tüketim olduğunu gösteren ve riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde hak sahibi adına kayıtlı yetkili kurumca onaylı A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir abonelik dökümü ile de fatura şartı sağlanmış olacaktır 


Kira yardımı başvurusunda istenen A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten öneki son üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait Faturalar arasında riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde hak sahibi adına kayıtlı elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir faturanın temin edilmesi gerekmektedir.Kredi kartı ekstresi, cep telefonu faturası gibi adres teyidi yapılamayan belgeler kesinlikle kira yardımı başvurularında değerlendirilmeyecektir.


Arsa paylı tapularda ilgili Belediyeden alınacak bina emlak vergi beyannamesi ile fatura üzerinde bağımsız bölüm numaralarının gösterilmiş olması gerekmektedir. Bunun yanında hisseli tapularda A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte ikamet eden hissedarlara hissesi oranında kira yardımı yapılacaktır.


Diğer bir önemli husus, kira yardımı müracaatlarında, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinde riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten itibaren ikamet etme şartı 2017 yılı için belirlendiğinden 2016 yılı içerisinde müracaat edip Riskli Yapı Tespit Raporu Onay Tarihinde ikamet edilmemesi nedeniyle talebi reddedilenler, 2017 Kira Yardımı Kılavuzunda belirtilen başvuru şartlarını sağlaması ve kira yardımı müracaatı için öngörülen riskli yapıyı tahliye ettikten sonraki 1 yıllık başvuru süresinin dolmamış olması şartıyla yeniden müracaat yapmaları halinde kira yardımı talepleri değerlendirebilecektir.


Peki, 2015 yılı öncesinde kiracısının ikamet ettiği riskli evi için kira yardımı alan malik 2017 yılında kendi ikamet ettiği evi için kira yardımı alabilir mi?


2017 yılı Kira Yardımı Uygulama kılavuzuna baktığımızda hak sahibinin kira yardımı alması için A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihteki adresi ile başvuru tarihindeki adresinin aynı olması şartı aranmaktadır. Bu nedenle ilk kira yarımı uygulama kılavuzunun uygulandığı ve ikamet şartının getirildiği 01.01.2015 yılı öncesinde malik hem kirada olan evi için hem de ikamet ettiği evi için kira yardımı alabiliyordu. İkamet şartı 2017 yılı için belirlendiğinden 2017 yılı Kira Yardımı Uygulama Kılavuzuna göre malik Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet şartını taşıyor ve kılavuzdaki diğer başvuru şartlarını yerine getiriyor ise kira yardım talebi değerlendirebilecektir. Öncesinde ikamet değişikliği olanlar kira yardımı alamayacaktır. Av. Fatma Dilşad YELKEN