23 / 05 / 2024

Emlak vergisinde 'SİT alanı' muafiyeti!

Emlak vergisinde 'SİT alanı' muafiyeti!

Adalar ilçesinde 1/5000 Koruma Amaçlı İmar Planları 2017 yılında iptal edildiği için ödeyeceği vergilerde muafiyet isteğini kabul etmeyen belediyenin yaptığı işlemlere, yürütmenin durdurulması istemine mahkemeden onay çıktı.


 

Adalar İlçesi’nde 1/5000’lik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından 2017 yılında iptal edildi. Buna göre; SİT alanları olarak kabul edilen yerler için 2863 sayılı Yasanın 17’nci maddesine göre arsa ve binalarda emlak vergisinde muafiyet istenebiliyor.


Ada Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu haktan yararlanmak isteyen DSP Adalar ilçe başkanı Murat Pekin, 5 adet taşınmazı için firması adına taahhuk eden emlak vergilerinin Emlak Vergisi Kanununun 30. maddesi uyarınca 1/10 oranında emlak vergisi tahakkuk ettirilmesi gerekirken tam vergi tahakkuk edildiğini, ödeme emrinin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek ödeme emrinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti.


Adalar Belediyesinin avukatı ise, taahhuk eden verginin ödemesinin yürütmesini durdurulması ve imar mevzuatına göre kısıtlılık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki yargılamanın İdare Mahkemesinin görevine girdiği, Murat Pekin’in dilekçesinin ilgili kanuna aykırı olarak düzenlenmiş olduğu, davanın İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına ihbar edilmesi gerektiği, dava konusu ödeme emirleri içeriğinde yer alan emlak vergilerinin ilgili olduğu taşınmazların olduğu Adalar İlçesinin “Sit Alanı Bütünü” olarak ilan edildiği, ancak bu durumun ilçede bulunan taşınmazların kendiliğinden muafiyet anlamına gelmediği, bir taşınmazın kısıtlılık hükümlerinden faydalanabilmesi için imar planı kapsamında bulunması ve planda kısıtlılık olması gerektiği, 1/5000 ölçekli Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının iptal edildiği buna bağlı olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının da bulunmadığı bu nedenle davacının 1/10 oranındaki emlak vergisi tahakkukundan yararlanamayacağı nedeniyle davanın reddedilmesine karar verdi. 

Mahkeme yürütmeyi durdurdu

Kemal Kil hukuk bürosu avukatlarından Nihat Arslan tarafından takip edilen davada mahkeme, kararında Murat Pekin’i haklı bulup  verginin ödemesinin durdurulmasına karar verdi. Karar kapsamında Adalılar, arsa ve binalarında emlak vergisi ödemelerinde 1/10 oranında muafiyet isteyebilecek. 


12 soruda emlak vergisi istisnası!