Özelleştirme İdaresi'den Gölbaşı'nda imar değişikliği!


Özelleştirme İdaresi'den Gölbaşı'nda imar değişikliği!

Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Gölbaşı sınırlarındaki 2 parsel için imar değişikliğine gitti. 1 / 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 'nin kabulüne dair kararının yürütmesi durduruldu.Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, Gölbaşı'nın Ballıkpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan eski 569 ve 570 numaralı parsellere ilişkin 1/25.000 ölçekli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği'nin kabulüne dair kararının yürütmesi durduruldu. Mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesine yönelik yeni planlamaya gidildi. Buna göre, söz konusu parsellerin gelişme konut, ticaret, ilköğretim tesisleri, ortaöğretim tesisleri, anaokulu, sağlık tesisleri, dini tesis, belediye hizmet, kentsel spor, LPG ve akaryakıt satış istasyonu, sosyal ve kültürel tesis, trafo, park, çocuk bahçesi ve yol kullanım alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/25.000 Ölçekli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı. Ankara 24 SaatGölbaşı imar değişikliği , özelleştirme idaresi gölbaşı imar değişikliği , Nazım İmar Planı Değişikliği , gölbaşı imar değişikliği nasıl olacak , gölbaşı imarı son durum ,