26 / 11 / 2022

ÖİB Tekirdağ ve Ankara'daki 2 gayrimenkulü sattı!

 ÖİB Tekirdağ ve Ankara'daki 2 gayrimenkulü sattı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tekirdağ ve Ankara'daki 2 gayrimenkulün satışını onaylandı...


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tekirdağ ve Ankara'daki 2 gayrimenkulün satışını onaylandı. 


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi, Kurtpınar Mahallesi, 588 ada 1 parselde kayıtlı 21.671,72 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde satış yöntemi ve pazarlık usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu ihale komisyonunca taşınmazın 3 milyon 660 bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Reka Bitkisel Yağlar A.Ş.ye ihale şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına karar verildi.


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan  Ankara  ili Gölbaşı ilçesi Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada 11 nolu parselde kayıtlı 1.000,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 757 bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Selma Beydüz'e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi.