ÖİB Adana Ceyhan'daki 9 gayrimenkulü özelleştiriyor!


 ÖİB Adana Ceyhan'daki 9 gayrimenkulü özelleştiriyor!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Adana Ceyhan'daki 9 gayrimenkul ihale usulü ile özelleştiriliyor. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar bitecek...Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Adana Ceyhan'da yer alan Maliye Hazinesine ait 9 gayrimenkulü satış usulü ile özelleştiriyor. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanacak.Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARITarih: 11/0972017


Karar No: 2017/87


Konu: Adana İli, Ceyhan İlçesinde yer alan Maliye Hazinesine ait taşınmazlar


Kurulumuzca;


Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04.08.2017 tarihki ve 7 sayılı yazısına istinaden,


1. Adana ili Ceyhan ilçesi, Sarımazı Mahalelsi;


a. 505 ada 6 parselde yer alan 22.091,93 metrekare yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesine ait 15.102,65 metrekarelik kısmının,


b. 505 ada 8 parselde yer alan 17.709,20 metrekare yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesine ait 6.953,59 metrekarelik kısmının,


c. 514 ada 3 parselde yer alan 44.756,44 metrekare yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesine ait 968,96 metrekarelik kısmının,


d. 514 ada 10 parselde yer alan 32.595,49 metrekare yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesine ait 6.392,49 metrekarelik kısmının,


e. 505 ada 11 parselde yer alan 22.091,93 metrekare yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesine ait 15.102,65 metrekarelik kısmının,


f. 515 ada 1 parselde yer alan 112.387,74 metrekare yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesine ait 18.073,63 metrekarelik kısmının,


g. 516 ada 2 parselde yer alan 34.849,99 metrekare yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesine ait 15.168,89 metrekarelik kısmının,


h. 516 ada 3 parselde yer alan 7.313,23 metrekare yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesine ait 1,813,09 metrekarelik kısmının,


i. Maliye Hazinesine ait 514 ada 4 parselde yer alan 18.911,19 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,2. Söz konusu taşınmazların satış suretiyle özelleştirilmesine,


3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

 ÖİB Adana Ceyhan özelleştirme , ÖİB Adana Ceyhan ihaleler , ÖİB Adana Ceyhan satılık gayrimenkul ihale ,

Hemen Teslim 4 proje