Konya Karatay'da icradan satılık çiftlik! 13.6 milyon TL'ye!


Konya Karatay'da icradan satılık çiftlik! 13.6 milyon TL'ye!

Konya İli, Karatay İlçesi, Erler Mahallesi'nde yer alan çiftlik vasıflı gayrimenkul 13 milyon 611 bin 799 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.Konya İli, Karatay İlçesi, Erler Mahallesi'nde yer alan çiftlik vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkıyor. Satışa konu olan gayrimenkul için 13 milyon 611 bin 799 TL bedel isteniyor. 


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Satılmasına karar verilen ipotekli taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


TAPU KAYTI : Konya İli, Karatay İlçesi, Erler Mahallesi, 7. Cilt, 603 sayfa, 5740 Ada, 94 parselde kayıtlı 216.047,74 m2 arsa üzerinde bulunan, Tarla, Çardak ve Kargir Bina vasıflı, 14652 Sokağa cepheli, 7 dış kapı nolu, bakıcı evi, tavuk kümesleri, kuyu, ağaçlar ve tarla olup taşınmazın kıymet takdiri  Ankara  13. İcra Hukuk Mahkemesi 2016/734 E - 2017/339 K. 07.04.2017 tarihli kararı ile kesinleşmiştir.


Kıymeti : 13.611.799,00-TL 

1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 14:35 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 26/12/2018 günü 14:35 - 14:40 arası

Satış Yeri : ADALET SARAYIB BLK Z18 Z 19 MEZAT SALONU KARATAY /KONYA


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK'nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan"elektronik ortamdailan yapılmıştır" tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/2854 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Konya Karatay icradan satılık çiftlik , Konya Karatay satılık çiftlik ,