14 / 06 / 2024

Türk Kızılayı Karatay'da Kan Bağış Merkezi yaptıracak!

Türk Kızılayı Karatay'da Kan Bağış Merkezi yaptıracak!

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü aracılığıyla Konya Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi'nde 9 bin metrekare alanda Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağış Merkezi yaptıracak.


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından Konya Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi'nde 9 bin metrekare İnşaat Alanlı Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağış Merkezi İnşaatı Yapımı İçin proje hazırlanması işi ihale ediliyor.PROJE İŞİ YAPTIRILACAKTIR


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


1 - Konya İli, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21791 Ada, 1 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine 9.000 m2 İnşaat Alanlı Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağış Merkezi İnşaatı Yapımı İçin İmar Durumuna Uygun Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik Projeleri, Keşif ve Metrajlarının hazırlanması işi için idari, teknik ve mali şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ihale yapılacaktır.


2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.


3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Şükran Mahallesi Taşkapı Medrese Cad. No: 7 Meram 42200 KONYA” adresinde bulunan Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığından, T.C. Ziraat Bankası  Ankara  Kamu Şubesi TR94 0001 0025 3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 100,00 TL karşılığında, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.


4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 23.10.2018 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlük/Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.


5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 30.10.2018 günü saat 14.00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.


6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.


7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.


8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.