İstanbul Arnavutköy'de 6 adet satılık arsa!


 İstanbul Arnavutköy'de 6 adet satılık arsa!

İstanbul Arnavutköy'de 6 adet satılık arsa. Satışa konu taşınmazların yüzölöçümleri 17,830 metrekare, 2.190,00 metrekare, 468,00 metrekare, 2,860,00 metrekare, 625,00 metrekare ve 10,300 metrekare olarak belirlendi.İstanbul İli Arnavutköy İlçesi'nde yer alan 6 adet arsa Gaziosmanpaşa 1. Satış Memurluğu tarafından 2 milyon 909 bin 630 TL bedelle satılıyor. Taşınmazın satışı açık arttırma usulüyle yapılacak.


Satışa konu taşınmazların yüzölöçümleri 17,830 metrekare, 2.190,00 metrekare, 468,00 metrekare, 2,860,00 metrekare, 625,00 metrekare ve 10,300 metrekare olarak belirlendi.


İhale İlanı


TAŞINMAZIN

Özellikleri;  İstanbul  İli Arnavutköy İlçesinde yer alan tarlaların bazıları ekili bazıları ise çalılık ve çayır otlağı olarak belirlenmiştir.


Kıymeti: 2.909.630.00 TL

1. Satış Günü: 25/11/2014 günü 10:00 ile 10:20 arası

2. Satış Günü: 25/12/2014 günü 10:00 ile 10:20 arası


Satış şartları 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24/09/2014


İlanın tam metni için buraya tıklayın
İstanbul Arnavutköyde satılık , İstanbul Arnavutköyde icradan satılık , İstanbul Arnavutköy satılık arsalar , İstanbul Arnavutköyde satılık tarlalar , arnavutköy satılık arsa 2015 , 2015 arnavutköy satılık arsa ,