Beşiktaş'ta icradan satılık 2 gayrimenkul! 6.6 milyon TL'ye!


Beşiktaş'ta icradan satılık 2 gayrimenkul! 6.6 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi ve Bebek Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul toplamda 6 milyon 660 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi ve Bebek Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkullerin toplam bedeli 6 milyon 660 bin TL olarak belirlendi.
1 NO'LU TAŞINMAZIN


Tapu kaydı : İSTANBUL İli , BEŞİKTAŞ İlçesi , ARNAVUTKÖY Mahallesi, 93 Ada, 15 Parsel No, 3 nolu 'Daire' vasıflı taşınmazın 1/2' si.

Özellikleri : Mahallinde yapılan incelemede; 93 ada 15 parsel üzerinde, bodrum kat + zemin kat + 4 normal kattan müteşekkil, bitişik nizamda inşa edilmiş, tapu kütüğünde eski eser kaydı bulunan binanın, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut olduğu, dava konusu 3 ( üç) bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, dubleks mesken olarak projelendirildiği ve binanın 3.ve 4 .katlarında konumlu olduğu görülmüştür. Taşınmazın 3. katında; salon, mutfak ve Wc hacimleri, dahili merpen ile çıkılan 4.katta ise; 2 (iki) yatak odası, banyo-Wc, çamaşır odası ve giysi odası yer almaktadır. Salonun Güney cephesi sahil yolu ve kapanmaz İstanbul Boğazı manzaralıdır. 


Kıymeti : 3.285.000,00 TL

1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satış Günü : 27/12/2018 günü 11:20 - 11:30 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI B3 BLOK 1.KAT KAPI NU: 136


2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı :İSTANBUL İli, BEŞİKTAŞ İlçesi , BEBEK Mahallesi, 566 Ada, 9 Parsel, 'Üç Katlı Kargir Apartman'ın 1/2 ÇIPLAK MÜLKİYET HİSSESİ.

Özellikleri: Mahallinde yapılan incelemede; tapu ve imann 566 ada, 9 parsel üzerinde, bodrum kat+zemin kat+2 normal kat + çatı katından müteşekkil, betonarme karkas tarzda, ayrık nizamda, 1 .sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir, Bodrum katında kapalı otopark, teknik oda ve çamaşırhane mahalleri bulunmaktadır. Otopark girişi, Küçükbebek Dere Sokaktan sağlanmaktadır. Taşınmazın zemin katında; giriş holü, 4 (dört) oda, banyo-Wc, balkon, 1 .normal katında yatak odası, giyinme odası, banyo-Wc ve balkon, 2.normal katında salon, mutfak, balkon ve teras, çatı katında oda bulunmaktadır. Toplam kapalı kullanım alanı brüt 450,- m2 olarak ölçülmüştür.


Kıymeti : 3.375.000,00 TL

1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 11:40 - 11:50 arası

2. Satış Günü : 27/12/2018 günü 11:40 - 11:50 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 1.KAT B3 BLOK KAPI NU:136


SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/861 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 02/10/2018 Beşiktaş icradan satılık 2 gayrimenkul , Beşiktaş satılık 2 gayrimenkul , Beşiktaş gayrimenkul ihalesi ,