Arnavutköy'de icradan satılık arsa! 4.9 milyon TL'ye!

Arnavutköy'de icradan satılık arsa! 4.9 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi, Karyatağı Mevkii'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 4 milyon 921 bin 448 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.


İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi, Karyatağı Mevkii'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için 4 milyon 921 bin 448 TL bedel isteniyor. 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl,Arnavutköy İlçe,111 Ada, 5 Parsel, Dursunköy Mahallesi Karyatağı Mevkii, borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır.Topografik olarak eğimli bir arazide olup üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.Yakın çevresinde ve bölgesinde imar planlı yapılaşma bulunmamakta olup kamu hizmetlerinden yararlanmamaktadır.Taşınmazın yaklaşık 1500 metre uzağında konut tarzı yapılar mevcuttur.Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup idari adres/numarataj sistemi yapılmamıştır.Keşif tarihi itibari ile boş tarladır.Eski Edirne Asfaltı ile Bayındır Caddesi'nin ortasında bulunmakta olup Eski Edirne Asfaltına yaklaşık 95 metre Bayındır Caddesi'ne yaklaşık 82 metre cephesi bulunmaktadır. 

Kıymeti : 4.921.448,00 TL

1. Satış Günü : 14/11/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 11/12/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/803 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/10/2018