03 / 03 / 2024

Fethiye'de icradan satılık gayrimenkul! 3.2 milyon TL'ye!

 Fethiye'de icradan satılık gayrimenkul! 3.2 milyon TL'ye!

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kargı Mahallesi, Uzunkır Mevkii'nde yer alan gayrimenkul 6 Nisan 2018 tarihinde ilk ihalesine çıkıyor..


Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kargı Mahallesi, Uzunkır Mevkii'nde bulunan gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Bedeli 3 milyon 213 bin 324 TL olarak belirlenen gayrimenkulün ilk ihale tarihi 6 Nisan 2018 olarak belirlendi. 


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kargı Mahallesi, Uzunkır Mevkii, 273 Ada, 6 Parsel sayılıarsa cinsli taşınmaz, taşınmazın içinde; turizm vekonaklama amaçlı olarak kullanılanbir tesis ve müştemilatı bulunmaktadır. Binaların çevresinde değişik yaş ve cinste meyveli ve meyvesizağaçlar vesüs bitkileri kulanılarak park verekreasyonamaçlı düzenlenmiştir. Otel işetmesinin ana binası zeminde 600,00 m2 oturumlu olup,bodrum + 3katlı betonarma karkas yapıdır. Her katta 4 aile odası ve 10normal oda olmak üzere 13 aile odası ve 38 normal odadan ibarettir. Herodada banyove WC mevcuttur.Bodrum kat hamam+sauna, mecsit, masaj odası soyunmaodası, kuaför odası, depove12 normalodadan ibarettir. Ayrıca 45,00 m2alana sahip resepsiyon binası, 15,87 m2alana sahip resepsiyon binasının yanında yapı ve 160 ,00 m2 bölümü satışa konutaşınmaziçinde bulunan bodrum ve zemin kattan ibaret yapının, bodrum katında mutfak, çamaşırhane ,sudeposu , makine odası ve yük asansörü mevcuttur.Zemin katıise resturant olarak kulanılmaktadır.

 

Kıymeti : 3.213.324,50 TL

1. Satış Günü : 06/04/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 02/05/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : FethiyeAdliyesi 1. katsatış odası Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/20 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/01/2018