Bursa Osmangazi'de icradan satılık petrol istasyonu! 5 milyon TL'ye!


Bursa Osmangazi'de icradan satılık petrol istasyonu! 5 milyon TL'ye!

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi'nde yer alan petrol istasyonu vasıflı gayrimenkul 5 milyon 12 bin 474 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi'nde yer alan petrol istasyonu vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 5 milyon 12 bin 474 TL bedel isteniyor.


Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, 3327 Ada, 26 Parsel, SOĞANLI Mahalle/Köy, Akaryakıt ve Lpg istasyonuna ;Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce, 2006/097 numaralı, 28/06/2006 tarihli İŞLETME BELGESİ tanzim edilmiştir. İşletme belgesinde işveren olarak "Emeknet Nakliyat Gıda Petrol Ürünleri Tic ve San Ltd Şti Akaryakıt ve LPG İstasyonu ibareleri tespit edilmiştir.


Kıymeti : 5.012.474,16 TL

1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/5421 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2018Bursa Osmangazi satılık petrol istasyonu , Bursa Osmangazi ihale , petrol istasyonu Bursa ,