Bursa Osmangazi'de icradan satılık arsa! 4 milyon TL'ye!


 Bursa Osmangazi'de icradan satılık arsa! 4 milyon TL'ye!

Bursa İli Osmangazi İlçesi Alaşar Mahallesi'nde yer alan Toyota Plaza tarafından kullanılan arsa konumundaki taşınmaz icradan satılıyor..
Bursa İli Osmangazi İlçesi Alaşar Mahallesi'nde yer alan Toyota Plaza tarafından kullanılan arsa konumundaki taşınmaz icradan 4 milyon 76 bin TL bedelle satışa sunuldu. 


Özellikleri : Satışa konu taşınmaz ; Bursa İli Osmangazi İlçesi Alaşar Mahallesi 4494 Ada 35 parselde.1.630,48 m2 miktarlı,tapuda arsa vasfıyla kayıtlı olup,Alaşar Mahallesi İstanbul Caddesi çevre yoluyla bağlantılı, güneyinde Akkoyunlu-Toyota Plaza Otomobil Satış ve Teşhir yerine bitişik,bir kısmı Toyota Plaza tarafından kullanılan arsa konumunda taşınmazdır. Doğusundaki İstanbul yolundan sonra Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta,Şehirlerarası otobüs terminaline yakın konumdadır.Taşınmazın bulunduğu yer ve konum bakımından ticari işyeri ve fabrika yapımına uygun yer olup,her türlü belediye alt ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşım kolay olup,dolmuş,minibüs ve otobüslerle sağlanmaktadır Kıymetli ve değerli bir arsa konumundadır.


Kıymeti : 4.076.200,00 TL

1. Satış Günü : 09/05/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 04/06/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : BURSA 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/44 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/03/2018Bursa Osmangazi satılık arsa , Bursa Osmangazi icralık arsa , Bursa Osmangazi arsa ihaleleri 2018 ,