Bağcılar Belediyesi'nden satılık arsa! 24.7 milyon TL'ye!


 Bağcılar Belediyesi'nden satılık arsa! 24.7 milyon TL'ye!

Bağcılar Belediyesi, Mahmutbey Mahallesi'ndeki arsayı ihale ile toplam muhammen bedel 24 milyon 768 bin 270 TL olarak satıyor.Bağcılar Belediye Başkanlığı tarafından Mahmutbey Mahallesi'nde yer alan akaryakıt alanı imarlı 2 bin 752 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile  29 Mart'ta satışa sunuluyor. Halihazırda boş olan arsa için toplam muhammen bedel 24 milyon 768 bin 270 TL olarak belirlendi. 


ARSA SATILACAKTIR


Bağcılar Belediye Başkanlığından:


İhale Konusu  :  Arsa Satışı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 38 parsel sayılı taşınmazın satışı)


İhale Tarih ve Saati    :  29/03/2018 - 10.30


İlgili Müdürlük/Birim    :  Plan ve Proje Müdürlüğü


İlgili Adres    :  Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar/ İSTANBUL


İhalenin Yapılacağı Yer    :  Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu


İhale Türü  :  Arsa Satışı


İhale Usulü   :  Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. maddesi)


Hizmetin Yapılacağı Yer/Teslim Yeri    :  Bağcılar/Mahmutbey MahallesiTaşınmaza Dair Bilgiler:


- İli   :  İstanbul


- İlçesi   :  Bağcılar


- Mahallesi :  Mahmutbey


- Cinsi  :  Arsa


- Pafta :  245DS2A (F21C22A2B)


- Ada    :  1771


- Parsel  :  38


- Yüzölçümü   :  2.752,03 m²


- Satılacak Hisse Oranı  :  Tamamı


- Halihazır  :  Boş


- İmar Durumu  :  Akaryakıt Alanı


- Adres  :  Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Peyami Safa Caddesi, No: 92


1) Muhammen Bedeli:  24.768.270,00 TL


2) Geçici Teminat    :       743.048,00 TL


3) Harçlar ve Vergiler   :  Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.


4) İhale Şartnamesi   :  Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.


5) Şartname Bedeli   :  1.000,00 TL


6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:


- Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”


- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat


- Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname


- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)


- Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)


- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı


- Ortak katılım olması halinde Ortaklik Beyannamesi


- Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)


- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.


İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.


İkinci İhale:


Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 17.04.2018 tarihinde,


Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 08.05.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır. Bağcılar Belediyesi satılık arsa , Bağcılar Belediyesi arsa ihaleleri 2018 ,