Bağcılar Mahmutbey'de satılık arsa! 24.7 milyon TL'ye!


Bağcılar Mahmutbey'de satılık arsa! 24.7 milyon TL'ye!

Bağcılar Belediyesi, Mahmutbey Mahallesi'nde yer alan arsa ihale usulü ile satışa çıkıyor. Arsanın ihalesi 4 Ekim'de yapılacak...Bağcılar Belediye Başkanlığı tarafından Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 38 parsel sayılı gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Toplam 2 bin 752,03 metrekare büyüklüğündeki arsa için toplam muhammen bedel ise 24 milyon 768 bin 270 TL olarak belirlendi. İhale, 4 Ekim'de gerçekleşecek.ARSA SATILACAKTIR


Bağcılar Belediye Başkanlığından:


İhale Konusu  :  Arsa Satışı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 38 parsel sayılı taşınmazın satışı)


İhale Tarih ve Saati           :  04/10/2018 - 10:30


İlgili Müdürlük/Birim       :  Plan ve Proje Müdürlüğü


İlgili Adres                       :  Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar / İSTANBUL


İhalenin Yapılacağı Yer    :  Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu


İhale Türü  :  Arsa Satışı


İhale Usulü  :  Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi)


Hizmetin Yapılacağı


Yer / Teslim Yeri             :  Bağcılar / Mahmutbey Mahallesi


İlan Metni                         :  Taşınmaza Dair Bilgiler:


- İli: İstanbul


- İlçesi: Bağcılar


- Mahallesi: Mahmutbey


- Cinsi: Arsa


- Pafta: 245DS2A (F21C22A2B)


- Ada: 1771


- Parsel: 38


- Yüzölçümü: 2.752,03 m²


- Satılacak Hisse Oranı: Tamamı


- Halihazır: Boş


- İmar Durumu: Akaryakıt Alanı


- Adres: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Peyami Safa Caddesi, No: 92


1 - Muhammen Bedeli: 24.768.270,00 TL


2 - Geçici Teminat: 743.048,00 TL


3 - Harçlar ve Vergiler: Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.


4 - İhale Şartnamesi: Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.


5 - Şartname Bedeli: 1.000,00 TL


6 - İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:


- Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”


- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat


- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname 

                                            - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)


- Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)


- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı


- Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi


- Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)


- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.


İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.


İkinci İhale  :  Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 23.10.2018 tarihinde,


Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 13.11.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.Mahmutbey satılık arsa , Mahmutbey arsa ihalesi ,