Mahmutbey'de satılık iş merkezi imarlı arsa! 10.1 milyon TL'ye!


 Mahmutbey'de satılık iş merkezi imarlı arsa! 10.1 milyon TL'ye!

Bağcılar Belediyesi, Mahmutbey Mahallesi 1771 ada 39 parselde bulunan 1.695 metrekare büyüklüğündeki tali iş merkezi imarlı arsayı ihale ile 18 Ekim'de satışa çıkıyor... Arsanın muhammen bedeli 10 milyon 170 bin 120 TL...İstanbul ili Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi'nde 1771 ada 39 parselde bulunan 1.695 metrekare yüzölçümlü tali iş merkezi imarlı arsanın satış ihalesi kapalı teklif usulü ile 18 Ekim 2018 Perşembe günü saat 10:30'da yapılacak.


Mahmutbey


Mahmutbey Mahallesi'ndeki 1.695 metrekarelik arsa 10 milyon 170 bin 120 TL muhammen bedelle Bağcılar Belediyesi tarafından satışa sunuluyor. Arsanın geçici teminat bedeli 305 bin 103,60 TL. Arsanın ihalesi Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.


İhale şartnamesi Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.


 Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 1 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. 
İhale ilanı:

İhale Konusu :    Arsa Satışı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 39 parsel sayılı taşınmazın satışı)

İhale Tarih ve Saati :    18/10/2018 - 10:30

İlgili Müdürlük / Birim :    Plan ve Proje Müdürlüğü

İlgili Adres :    Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No:1 Bağcılar / İSTANBUL

İhalenin Yapılacağı Yer :    Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Türü :    Arsa Satışı

İhale Usulü :    Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36.Maddesi)

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri :    Bağcılar / Mahmutbey Mahallesi

İlan Metni :    Taşınmaza Dair Bilgiler :

İli : İstanbul

İlçesi : Bağcılar

Mahallesi : Mahmutbey

Cinsi : Arsa

Pafta : 245DS2A (F21C22A2B)

Ada : 1771

Parsel : 39

Yüzölçümü : 1.695,02 m²

Satılacak Hisse Oranı : Tamamı

Halihazır : Boş

İmar Durumu : TİM (Tali İş Merkezi)

Adres : Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2583.Sokak, No:8

Muhammen Bedeli : 10.170.120,00 TL

Geçici Teminat : 305.103,60 TL

Harçlar ve Vergiler : Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.

İhale Şartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhalye katılacakların şartname alması zorunludur.

Şartname Bedeli : 1.000,00 TL

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”

2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat

Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı

Ortak katılım olması halinde Ortaklik Beyannamesi

Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İkinci İhale :    Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 01.11.2018 tarihinde,


Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 22.11.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.


Arsanın üçüncü ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın dördüncü ihalesi 20.12.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.
Mahmutbey satılık iş merkezi imarlı arsa , Mahmutbey satılık arsa , Mahmutbey arsa satışı ,