Yapı kayıt belgesi için hangi belgeler gerekli?


 Yapı kayıt belgesi için hangi belgeler gerekli?

Yapı kayıt belgesi için hangi belgeler gerekli? Başvuru esnasında hangi bilgilerin girilmesi gerekiyor?31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış, mevzuata aykırı yapılar için yapı kayıt belgesi alınabiliyor. Ruhsatsız yapılan yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı 


imalatlar, ruhsata uygun olup iskan alamamış yapılar, iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapılar vb. yapıları kapsıyor.


Yapının tamamını ilgilendiren aykırılıklar: Yapının tamamının ruhsatsız biçimde yapılması,yapıkullanmaizin belgesi alınmamış olması, bina 


oturumölçülerinde büyüme, sığınak veya otoparkın yapılmaması gibi aykırılıklar, yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi alınması gereken durumlara örnek 


oluyor.

 


Yapı kayıt belgesi başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, Yapı kayıt belgesi için hangi belgeler gerekli?

Yapı kayıt belgesi için hangi belgeler gerekli?


1.) E-devlet şifresi


2.) Geçerli bir cep telefonu numarası


3.) Geçerli bir e-posta adresi


4.) Beyan edilecek yapının adresi


5.) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri


6.) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)


7.) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı


8.) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)


9.) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)


10.) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)


11.) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi


12.) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)Yapı kayıt belgesi , 2018 Yapı kayıt belgesi , Yapı kayıt belgesi belgeleri ,