Tapuda ifraz işlemleri!


Tapuda ifraz işlemleri!

Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın imar planlarına uygun olarak ayrılmasına ifraz adı veriliyor. Peki tapuda ifraz işlemleri nelerdir? diyorsanız işte yanıtı...Tapuda ifraz işlemleri!

Tapu kütüğünde tek bir parsel olarak kaydı bulunan bir taşınmaz malın, birden fazla parsele bölünmesi ve tapu kütüğüne bu şekilde kaydedilmesi işlemine ifraz adı veriliyor.


Tapu ifraz işleminin yapılabilmesi için söz konusu gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye gerekli evrakların temin edilmesi ve ifraz için belirlenen harcın ödenmesi gerekiyor.


Tapuda ifraz işlemi için gerekli evraklar şu şekilde:

1. Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler.


2. Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi (vekaletname).


3. İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı.


4. Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.


5. Taşınmaz malların niteliği bina ise deprem sigortası aranır.


Tapu ifraz işleminin tamamlanması için ödenmesi gereken harçlar ise şu şekilde:  

a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)


b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden(Binde 11,38)


c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden(Binde 4,55)

Tapuda ifraz şartları nedir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comtapuda ifraz işlemleri , Tapuda ifraz işlemi , Tapuda ifraz , tapu ifraz işlemleri , Tapu ifraz işlemi , Tapu ifrazı nasıl yapılır , tapuda ifraz nasıl yapılır ,