Mirasın reddi durumunda miras kime kalır?


 Mirasın reddi durumunda miras kime kalır?

Kendisine miras kalan bazı mirasçılar, bazı nedenlerden dolayı mirası adına tescil etmek istemeyebiliyor. Peki Mirasın reddi durumunda miras kime kalır? diyorsanız işte yanıtı...Mirasın reddi durumunda miras kime kalır?

Medeni Kanun hükümlerinde de yer alan maddelere göre mirasın reddi için süre üç ay olarak belirleniyor.Mirastan vazgeçmek isteyenlerin üç ay içerisinde yazılı ve ya sözlü olarak Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmesi gerekiyor.


Mirastan vazgeçilmesi için verilen süre, kendilerinin mirasbırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten itibaren başlıyor. Mirasın reddi işlemleri için mahkemeye yazılı veya sözlü olarak beyanda bulunulması gerekiyor.


Üç ay içinde yapılan ret beyanı,mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesi tarafından özel kütüğüne yazılıyor ve mirası reddeden kişi isterse kendisine reddi gösteren bir belge de verilebiliyor.Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenleniyor. Peki Mirasın reddi durumunda miras kime kalır? diyorsanız işte yanıtı...


Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçmiş oluyor.

Mirası reddeden atanmış mirasçının payı ise mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalıyor.


Altsoyun tamamının mirası reddetmesi durumunda, bunların payı sağ kalan eşe geçiyor.Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebiliyor.Bu takdirde ret, sulh hâkimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara bildiriliyor; bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılıyor.


Bunun üzerine miras, iflâs esaslarına göre tasfiye ediliyor ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara veriliyor.

Reddi miras dilekçe örneği 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comMirasın reddi durumunda miras kime kalır , mirasın reddi halinde miras kime kalır , miras reddedilirse kime kalır ,