24 / 06 / 2024

Konut finansmanı nedir?

 Konut finansmanı nedir?

Konut finansmanı, ülkemizde uzun yıllar tartışma konusu olmuş, enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşle birlikte, 5582 sayılı yasanın kabulü neticesinde hukuk sistemimize dahil bir kanun yasa olarak biliniyor. Peki konut finansmanı nedir? İşte yanıtı...


Konut finansmanı nedir?

Konut finansmanı yasası, inşaat sektörüne teşvik, daha kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve bu yolla ekonomiyi canlandırmak adına çıkarılan bir yasa olarak biliniyor. Konut finansmanı, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılması olarak ifade ediliyor. Konut edinmek isteyen tüketicilerin konut finansman kuruluşlarından alınan kredilerle konut alınabiliyor. Tüketicilerin aldıkları konutları kiralama veya satma hakları ellerinde bulunuyor. 

Konut finansman sisteminin kapsamı;

- Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması (konut kredisi),

- Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması,

- Sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması (gerçek kişilere ipotek karşılığı tüketici kredileri)

- Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılması (karşı banka kredi devirleri) konut finansman sistemi kapsamında değerlendirilmektedir.

Konut finansman sisteminin tüketicilere sağladığı avantajlar;

- Konut Finansman Sistemi kapsamında kullanılan konut kredileri ve bu krediler için yapılacak masraflar % 5 oranında uygulanan BSMV’den muaftır.

- İpotek teminatlı menkul kıymetlerin ihracı ile sisteme uzun vadeli ve düşük maliyetli fon girişinin sağlanması ve tüketicilerin daha düşük faizlerle borçlanması amaçlanmaktadır.


Mehmet TAŞ/Konuttimes.com