03 / 03 / 2024

Kira geliri olanlar bu tarihlere dikkat!

Kira geliri olanlar bu tarihlere dikkat!

2018 yılında kiraladığı konuttan 4 bin 400 TL'nin, iş yerinden ise 34 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenlerin 25 Mart tarihinde kadar beyanname vermeleri gerekiyor.


Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren beyan dönemi 1 Mart 2019'da başladı. Kira gelir beyan dönemi, her sene olduğu gibi bu sene de  25 Mart'ta sona erecek.


Kira gelirlerinde 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemi için istisna tutarı konutta 4 bin 400 lira, iş yerinde ise 34 bin lira olarak açıklanmıştı. İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname vermekle yükümlü.


İstisna oranı sadece tek bir konutta kullanılabiliyor. Birden fazla konuttan kira geliri elde eden vatandaşların buna dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi halinde istisna oranı düşürülmeyecek. 


Kira geliri vergilendirilmesinde hangi gider yöntemi seçilmeli?Götürü Gider Yöntemi: Bu usulde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i götürü gider olarak hasılattan indiriliyor. 


Gerçek Gider Yöntemi: Bu usulün seçilmesi durumunda, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebiliyor. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilmiyor. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekiyor. 


Eksik beyana dikkat


Konutlarda elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2018 yılı için 4 bin 400 TL’lik istisnadan yararlanılmıyor. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan faydalanabiliyor.


Kira gelirinin beyan edilmediğinin ya da eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılıyor. 


Beyanname nereye verilir?


- Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamında, 

- İkametgahın bulunduğu vergi dairesine kağıt ortamında, 

- Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile sözleşme imzalanarak e-Beyanname sisteminden verilebiliyor.