14 / 06 / 2024

Kira geliri beyannamesi için bugün son gün!

 Kira geliri beyannamesi için bugün son gün!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kira geliri beyannamesi için son viraj. Vergi mükelleflerinin bugün mesai bitimine kadar beyanname vermeleri gerekiyor.


2020’ye ilişkin olup 2021 Mart'ta beyan edilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi, gerçek kişiler tarafından bir takvim yılında elde edilen ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradi, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar olmak üzere yedi gelir unsuru için beyanname veriliyor. Mükellefler tarafından bir takvim yılı içinde, o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri o yılda elde edilmiş gelir kabul ediliyor.


6.600 TL'LİK SINIR

Geçtiğimiz yıl boyunca toplam 6.600 TL'nin üzerinde mesken kira geliri elde edenlerin beyanname vermeleri gerekiyor. 2020 için uygulanacak istisna tutarı 6.600 TL olarak açıklanırken, bu istisna sadece mesken kira geliri elde edenler için geçerli sayılıyor. İş yeri kira gelirinde beyan sınırı ise brüt-stopaj dahil 49 bin lira olurken, bu tutarın altındaki iş yeri sahiplerinin kira gelirlerini beyan etmesi gerekmiyor.


ONLİNE BEYANNAME KOLAYLIĞI

Mükellefler, kira beyannamesini hazır beyan sistemi üzerinden (http://hazirbeyan.gib.gov.tr/) kullanıcı şifresi veya e-Devlet şifresiyle girerek kendi adlarına hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde verebilecek. İzlenecek adımlar şu şekilde:


- ‘gib.gov.tr’ internet adresinden ‘hızlı erişim’ başlığı altında ‘hazır beyan’ tıklanıyor. Bu seçeneğin üzerine gelindiğinde kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar olarak görünen 4 seçenekten ‘kira’ seçiliyor.


-  ‘Sisteme giriş’ tıklanıyor. Sonra ‘e-Devlet yöntemi ile giriş’ seçiliyor.


- Giriş yapıldığında ‘internet vergi dairesi’ sayfası açılıyor. Buradan ‘beyanname işlemleri’ (sol üstten ikinci sekme) başlığı altında ‘hazır beyan’ bölümü tıklanıyor.


- Açılan ‘hazır beyan’ sayfasında, ekranın sol üstündeki menüden ‘beyanname doldur’ seçiliyor. Ekranın ortasında beliren bölümden ‘2020 beyanname doldur’ tıklanıyor. İstenen bilgiler dolduruluyor. Vergi otomatik hesaplanıyor.


SON GÜN

Kira geliri vergisi için beyannameleri için bugün son gün. İkinci taksit ise 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 cumartesiye rastladığından) tarihine kadar ödenebilecek. Vergi ödenirken 97.20 lira damga vergisi alınıyor.


BU GİDERLER VERGİDEN DÜŞÜRÜLECEK

Gerçek giderde kiraya verilen mülk için yapılan harcamalar beyannameden indirilebiliyor. İndirilebilecek giderler şu şekilde:

- Mülk sahibinin üstlendiği aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri.


- Mülke ait sigorta giderleri.


- Mülk konut ise banka kredisiyle alınması halinde faiz ödemeleri.


- Yeni alınan evin satınalma bedelinin yüzde 5’i (ilk 5 yıl için).


- Mülk sahibi kirada oturuyorsa, oturulan evin kira gideri.


- Mülke ait vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları.


- Gayrimenkule ait bakım onarım ve idame giderleri.


YANLIŞ BEYANA CEZA

Kira gelirlerini beyan etmeyenler, eksik ve yanlış beyan verenler istisna oranından faydalanamıyor. Ayrıca bu kişilere usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası uygulanıyor. Vergi kaçırmak artık imkansız. Tapu, elektrik, doğalgaz, su abonelikleri ile banka, PTT, sigorta gibi kurumlardan tespit ediliyor.


KREDİLİ GAYRİMENKUL İÇİN BEYANNAME

Bankadan kredi kullanılarak satın alınan ev alan kişi söz konusu evi kiraya vererek gelir elde ediyorsa gerçek gideri seçmesi durumunda, o yıla ait kira gelirinden bankaya yıl içinde ödediği kredi faizlerini düşürebiliyor.