01 / 02 / 2023

Kentsel dönüşüm risk raporuna itiraz edilir mi?

Kentsel dönüşüm risk raporuna itiraz edilir mi?

Kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen maliklerin; yıkılacak yapılar için öncelikle risk raporu alması gerekiyor. Peki kentsel dönüşüm risk raporuna itiraz edilir mi? İşte kentsel dönüşüm risk raporuna itiraz..


Kentsel dönüşüm risk raporuna itiraz edilir mi?

Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında riskli alanlarda yer alan riskli binalar tespit edilerek yıkılıyor ve zeminin uygunluğu halinde yerine tekrar yeni bir bina yapılıyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapının yıkılabilmesi için, yapıya lisanslı kuruluşlar tarafından risk raporunun alınması gerekiyor. Lisanslı kuruluşlara bir dilekçe ve diğer gerekli evraklar ile müracaat edilebiliyor. Maliklerce yapılacak riskli yapı tespiti talebi, tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi ile yapılıyor.

Riskli yapı tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılıyor. Peki kentsel dönüşüm risk raporuna itiraz edilir mi?

Riskli yapı raporuna karşı malikler veya kanunî temsilcilerince 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebiliyor.

Riskli binanın bulunduğu ilde itirazı değerlendirecek teknik heyetin teşkil edilmemiş olması durumunda, itiraz dilekçeleri ile itiraz edilen tespite ilişkin raporlar, riskli binanın bulunduğu yerdeki Müdürlükçe, o il için yetkilendirilmiş teknik heyetin bulunduğu ildeki Müdürlüğe gönderiliyor.

Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.

Kentsel dönüşüm risk raporu ücreti nedir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com