10 / 12 / 2023

Kentsel dönüşüm kira yardımından kimler faydalanamaz?

Kentsel dönüşüm kira yardımından kimler faydalanamaz?

Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmek için vatandaşların Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması gerekiyor.Peki kentsel dönüşüm kira yardımından kimler faydalanamaz?


Kentsel dönüşüm kira yardımından kimler faydalanamaz?

Kentsel dönüşümde riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan vatandaşlara talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılıyor ya da bankalardan kullanılacak kredilere faiz desteği yapılıyor.


Anlaşma ile evlerinden çıkarılan, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar yapılacak yardım ve desteklerden yararlanabiliyor.


Riskli binada bulunan malikler:

*Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi

*Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veyatelefon faturalarından birisi

*Nüfus cüzdanı fotokopisi

*Riskli bina tespit raporu inceleme formu

*Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği ile birlikte İl Müdürlüğüne müracaat edebiliyor.


6306 sayılı  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında "Kira Yardımı Başvurusu" yapıldıysa, mevcut kanun, yönetmelik ve genelge çerçevesinde tamamlanması gereken eksik evrak bilgiler bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.Peki kentsel dönüşüm kira yardımından kimler faydalanamaz?


Kentsel dönüşüm kira yardımı süresi 18 ayı geçmemek şartıyla yapılabiliyor.  Kentsel Dönüşüm Kira Yardımını; Tüm dükkan ve mesken sahipleri kullanabiliyor.Kentsel dönüşüm kira yardımını işyeri ve devre mülk sahibi olmayan kişiler alamıyor.

2015 kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com