05 / 02 / 2023

Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi!

Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi!

Riskli binaların yıkılarak yerine yeni binalar inşa edilmesi olarak karşımıza çıkan kentsel dönüşüme itiraz edilebiliyor. Kentsel dönüşüm kararına itiraz etmek için dilekçe yazmak gerekiyor.İşte kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi..


Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi!

Bir yapının kentsel dönüşüm adı altında yıkılıp, yeniden inşa edilmesi için ilk olarak riskli olarak tespit edilmesi gerekiyor.Yapıların riskli olarak tespiti maliklerin başvurusu üzerine yapılıyor.


Bu süreçte öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılıyor. Malikler tarafından yapılacak riskli yapı tespiti talebi, tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi ile yapılıyor.


Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanuni temsilcilerince 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ile itiraz edebiliyor.İtiraz için gerekli olan diğer evraklar şu şekilde sıralanıyor:


*Riskli yapının maliki olduğunu belirten tapu fotokopisi

* İtiraz eden malikin nüfus cüzdanı fotokopisi

*Tapu müdürlüğünden gönderilen tebligat örneği


Kentsel dönüşüm itiraz dilekçe örneği..


Tarih: ..../ ..../....


İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Konu: İtiraz


İstanbul ili, ............. ilçesi, ................ mahallesi, ........... sokak, no:.........., ................ apartmanı adresindeki ......... pafta, ........... ada, .............. parsel sayılı taşınmazda bulunan binamız için  .......................... tarafından düzenlenmiş olan ‘Risk Raporuna’ ve ilgili yıkım kararına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını tarafınızdan talep ederim.


Adres:

..................................

..................................

..................................


Tel:

..................................


Riskli Yapı Malikleri 

Tc Kimlik No    Ad Soyad   İmza


1.

...................................

...................................

...................................


Kayıt No:

...................................

Kayıt Tarih:

.....................................

Kentsel dönüşüme kimler başvurabilir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com