06 / 02 / 2023

Kentsel dönüşüm için gerekli belgeler!

 Kentsel dönüşüm için gerekli belgeler!

Riskli olduğu düşünülen binalar için riskli raporu,alınarak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binalar yenilenebiliyor.Peki kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır? İşte kentsel dönüşüm için gerekli belgeler..


Kentsel dönüşüm için gerekli belgeler!

Kentsel dönüşüm, bir kentteki riskli alanların belirlenip, sağlıklı hale getirilmesi amacı ile riskli yapıların yıkılarak sağlam binaların inşa edilmesi için yürütülen çalışmalar olarak ifade ediliyor.Peki kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır? kentsel dönüşüm için gerekli belgeler nelerdir? diyorsanız işte yanıtı..


Lisanslı kuruluşlara bir dilekçe ve diğer gerekli belgeler ile müracaat edilebiliyor.İşte kentsel dönüşüm için gerekli belgeler..


-Tapu Fotokopisi 

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

-Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

-Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

-Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı) Yazısı (Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı) 

-Vekaletname 

-Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiriliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceliyor, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade ediliyor, diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.


Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen gayrimenkullerin maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması kararlaştırılıyor.

Kentsel dönüşüm için dilekçe örneği!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com