30 / 05 / 2024

Kentsel dönüşüm harç muafiyetinden kimler faydalanabilir?

 Kentsel dönüşüm harç muafiyetinden kimler faydalanabilir?

Kentsel dönüşüm projelerinden ev satan ve ev alanlar için tapu harcı muafiyeti. Peki, kentsel dönüşüm harç muafiyetinden kimler faydalanabilir?


Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile kentsel dönüşüm projelerinden ev satan ve ev alanlar için önemli bir düzenleme başlamış oldu.


Yapılan düzenleme gereğince kentsel dönüşümde tapu harçları, noter harçları, belediyelerce alınan ücret ve harçlar, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretler, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar da dahil olmak üzere damga vergisi, bu Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisi istisna tutulacak. 


Ayrıca, riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması halinde, fonksiyon değişikliğine bakılmaksızın, mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanı için belediyelerce harç ve ücret alınmayacak.


Peki, kentsel dönüşüm harç muafiyetinden kimler faydalanabilir?


1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

2- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

3- İller Bankası Anonim Şirketi

4- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu sınırlar dıında il özel idareleri, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri

5- Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdarenin, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler

6- Dönüşüme konu yapıların inşası işini yüklenen müteahhit

7- Gerçek veya özel hukuk tüzel kişi malik

8- En az bir yıldır kiracı olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri 

9- En az bir yıldır sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri 


Işıl Seren KESKİN/Konuttimes.com


Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016, Satışa çıkacak projeler