Kentsel dönüşüm başvuru formu 2017!


Kentsel dönüşüm başvuru formu 2017!

Binalarının "riskli yapı" niteliği taşıdığını düşünen kimselerin bir dilekçe ile başvuruda bulunarak riskli bina raporu almaları gerekiyor. İşte kentsel dönüşüm başvuru formu 2017...Taşınmazını kentsel dönüşüm ile yıktırıp yeniden inşa etmek isteyenlerin yetkili birimlere müracaat etmeleri ve lisanslı şirketler tarafından yapılan tespit işlemlerinden sonra bu sürece başlanması gerekiyor.


Kentsel dönüşüm'de yapının riskli olduğunun tespiti Bakanlıkça belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması gerekiyor. Bu nedenle kuruluşlara bir dilekçeyle müracaat edilebiliyor.


Yapıya risk raporu almak için maliklerden bir kişinin lisanslı kuruluşlara bir dilekçyle başvurması yeterli oluyor. Kentsel dönüşüm başvuru formu örneği aşağıda yer alıyor:


Kentsel dönüşüm başvuru formu 2017! 


…./…../2017 


.................................... Şirketi'ne

 

 

…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..  Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,  ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 Adı Soyadı 

 İMZA 

 

EKİ : 

1. Tapu Fotokopisi 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin 

 Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya 

 Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı 

 ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı ) 

6. Vekaletname 

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


BAŞVURU SAHİBİNİN : 

Adresi :……………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

Tel : ………………………………… 

Cep :………………………………… 
Kentsel dönüşüm kira yardımı bedelleri 2017!

 Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 


 Kentsel dönüşüm başvuru formu 2017 , Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi 2017 , Kentsel dönüşüm başvurusu 2017 ,