Kat mülkiyeti tapusu nasıl alınır?


 Kat mülkiyeti tapusu nasıl alınır?

İnşaatı tamamlanmış ve oturma izni alınmış yapılarda kat mülkiyeti kurulabiliyor.Peki kat mülkiyeti tapusu nasıl alınır?İşte kat mülkiyeti tapusu alma işlemleri..Kat mülkiyeti tapusu nasıl alınır?

Kat mülkiyeti, bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı olarak karşımıza çıkıyor.Kat mülkiyeti tapusunun alınabilmesi için yapının inşaat çalışmalarının bitmesinin beklenmesi gerekiyor.


Kat mülkiyetinin kurulması için taşınmazın sahibinin imzalı bir dilekçeyle tapu idaresine başvuruda bulunması gerekiyor.Kat mülkiyetinin kurulması için ana yapının inşaatının tamamlanmış olması,bölümlerin birbirinden bağımsız olması,ana yapının tümüyle kat mülkiyetine çevrilmesi,ana yapının kagir yapı olması ve ana yapının iskan belgesinin alınmış olması gerekiyor.


Kat mülkiyeti kurulurken bazı evraklar da isteniyor.Bu evraklar şu şekilde:


*Yapı kullanma izin belgesi (iskan)

*Genel inşaat projesi,

*Vaziyet planı,

*Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren liste,

*Yönetim planı,

*Maliklerin nüfuz cüzdanları ile vesikalık fotoğraflarıdır.


Anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulması gerekiyor.


Bu dilekçede veya istem üzerine tapu idaresince düzenlenecek tutanakta, anagayrimenkulün kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı değerlerinin ve bu bölümlere değerleri ile oranlı olarak tahsisi istenen arsa paylarının gösterilmesi şartı bulunuyor.

Kat mülkiyeti tapusu masrafı!


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
kat mülkiyeti tapusu nasıl alınır , kat mülkiyeti tapusu nasıl çıkarılır , kat mülkiyeti tapusu almak için gerekli evraklar , kat mülkiyeti nasıl kurulur , kat mülkiyeti nasıl alınır , kat mülkiyeti tapusu ,