10 / 12 / 2023

Kamulaştırma nedir nasıl yapılır?

 Kamulaştırma nedir nasıl yapılır?

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kamulaştırmanın ne olduğu ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler içeriyor. Buna göre kamulaştırma nedir nasıl yapılır?


Kamulaştırma nedir nasıl yapılır?

Kamulaştırma, kamı yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar için yapılıyor.


Kamulaştırılabilecek gayrimenkuller, Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı  1. maddesinde şöyle ele alınıyor: 


-Araziler için sınırları ayırmaya yeter araçlarla sınırlanmış ve belirlenmiş yer yüzeyler ve onların ayrılmaz bütünleyicileri,


-Tapu sicilinde müstakil ve daimi olmak üzere ayrıca kaydedilen haklardır. Örneğin üst hakkı, kaynak hakkı gibi.Kaynaklar,at mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleridir.


Kamu kurumu olarak nitelendirilen üniversiteler, belediyeler ve DSİ gibi kurumlar kamulaştırma yapma yetkisine sahip oluyor. Bu kurumların kamulaştırma yapmaları için özel mülkiyet alanında öncelikle kamu yararı kararı almaları gerekiyor. Kararın alınması ardından ise kamulaştırma işlemi mülkiyet, bedeli peşin ödeme şartıyla yapılyoır. Olağanüstü durumlarda bedel taksitlendirme ile de ödenebiliyor. 


Belediyeler tarafından hazırlanan imar planlarının yürürlüğe girmesi ile üç ay içerisinde beş yıllık imar programlarını hazırlanıyor. Söz konusu imar programlarının görüşülmesi için, yatırımcı kamu kuruluşların temsilcileri Meclis toplantısına katılıyor. Toplantı sonrasında kamu kuruluşlarına tahsis edilen yapılar, kamu kuruluşlarına bildiriliyor. Kamu kuruluşları, bu program süresi dahilinde kendisine tahsis edilen alanlar kamulaştırılmış oluyor.

Kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com