01 / 03 / 2024

İmar durumu nedir?

 İmar durumu nedir?

İmar durumu bir arsa hakkında temel ana bilgileri içerir. Bir arsanın yapılanma koşullarını ifade eden imar durumu nedir, imar durumu belgesi nasıl alınır işte yanıtı...


İmar durumu nedir?

İmar durumu bir arsanın söz konusu bölgenin imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğinin sınırlarını gösteren belgeyi ifade ediyor.

İmar durumu ne işe yarar?

* Belli bir arsada yapılması istenen yapının imar planlarında alacağı şekli ve ne amaçla kullanılabileceğini,

* Söz konusu arsanın yapılanma koşullarını,

* Teknik şartlarının ne olması gerektiğini,

* Arsa üzerine kaç katlı bir bina yapılması gerektiğini,

* Yapının taban oturumunu,

* Toplam kapalı alanı kaç metrekare olacağını,

* Bahçe mesafelerini,

* Ön ve yan boşlukları,

* Tüm yapılanma koşullarını gösterir.

İmar durumu, imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini gösteriyor. Bu da demek oluyor ki imar durumu bir arsanın yapılanma koşulları; boyutları ve sınırları olarak karşımıza çıkıyor. 

İmar durumu belgesi nasıl alınır?

Arsa sahibiyseniz, ilgili belediyeye gidip kimliğiniz, imar belgesi almak istediğiniz arsanın tapusu ve çap belgesi yanınızda olması gerekiyor. Eğer, sahibi olmadığınız bir arsanın imar durumunu öğrenmek istiyorsanız bu durum bazı belediyelerce sorun teşkil edebiliyor. Bazı arsaların imar durumları kamuya açılamıyor. Bu nedenle söz konusu arsanın sahibi ile gidilmesi gerekiyor.

Örnek imar durumu dilekçesi..

……… BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………/İSTANBUL


…………… ilçesi …………… Mahallesi ………… pafta ……… ada ……… parsel sayılı yerin imar durumunun düzenlenerek tarafıma verilmesini bilgilerinize arz ederim.

EK:    

– Tapu (aslı)

– Çap (aslı)

– Vekaletname

İsim – Tarih – İmza

…………………………

ADRES:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


Mehmet TAŞ/Konuttimes.com