Kadastro yolu olmayan araziye ev yapılır mı?


Kadastro yolu olmayan araziye ev yapılır mı?

İmar kanuna göre imar durumu alınabilmesi için her koşulda kadastro yoluna cephe olması gerekiyor. Peki kadastro yolu olmayan araziye ev yapılır mı? diyorsanız işte yanıtı...Kadastro yolu olmayan araziye ev yapılır mı?

Yola cephesi olmayan parsellerin bulunduğu adalarda yola cephesi bulunmayan parsele yola cephe sağlamaya yönelik düzenleme yapılmaksızın bu parsele ve sınırı bulunan diğer parsellere ruhsat verilemiyor.


Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine göre; Bir adada ifraz yapılmak suretiyle yola cephesi bulunmayan parsel oluşturulamıyor.


Ruhsatın alınabilmesi için İmar Kanununun 18 inci maddesinin uygulanamadığı durumlarda yola cephesi bulunan parsellerden herhangi biriyle tevhid edilmesi mecburi kılınıyor.


Parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamadığı hallerde bu alanlarda plana ve yapılaşmamış olup olmadığına göre müsait olan parsellerle resen tevhid yoluyla parselasyon yapmaya ilgili idare yetkili oluyor. Peki  kadastro yolu olmayan araziye ev yapılır mı? diyorsanız işte yanıtı...


Kadastro yolu bulunmayan arazi sahipleri mahkemeye başvurarak komşu parsellerden, geçiş hakkı isteyebiliyor. Mahkeme size geçiş hakkı verebiliyor. Ancak bu geçiş hakkı kadastro yolu anlamına gelmediği için belediye inşaat izni vermeyebiliyor.


İmarı olmayan arsaya prefabrik ev yapılır mı?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comKadastro yolu olmayan araziye ev yapılır mı , yolu olmayan tarlaya ev yapmak , Kadastral yolu olmayan tarla ,