03 / 03 / 2024

Emlak vergisi ödemeleri için son 3 gün!

Emlak vergisi ödemeleri için son 3 gün!

Kira geliri olan vergi mükellefler için emlak vergisi ödemeleri 3 gün sonra sona eriyor. Tüm mükelleflerin acele etmesi gerekiyor.2019 yılı emlak vergi değeri, yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılarak uygulanıyor. Vergi oranları ise arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üç oluyor. Bu oranlar, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanıyor.


Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 1. taksitini ödemek isteyen vatandaşlar için bazı belediyeler vezneler cumartesi ve pazar günleri de açık olacak. Mükellefler belirtilen tarihler içerisinde vergi taksitlerini ödememeleri durumunda gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.


Vergi ödemeleri her il ve ilçede bulunan vergi dairelerine ödeniyor.  Vergi mükellefi olan kişinin kimliğiyle birlikte vergi dairesine gidip 2019 yılında ödemesi gerekiyor. Bu zamana kadar hiç vergi ödememiş mülk sahiplerinin ise öncelik beyanname vermesi gerekiyor. Beyannameden sonra ödemediği yıl kadar belirtilen miktar mükellefe belirtiliyor.
Emlak vergisi ödeme tarihleri 2019 yılı vergi takvimi açıklandı. Emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri 3 gün sonra sona erecek. İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım'da sona erecek.


Yeni satın alınan gayrimenkul için emlak vergisi ödemesi 2020 yılında başlıyor. 2019 ödemeleri birinci taksitleri 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Verginin ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım'da başlayıp, Kasım ayı sonuna kadar sürecek.


Nasıl hesaplanır?


Emlak vergisi bedeli Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ve asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri ve binanın yüz ölçümüne göre hesaplama yapılıyor.


1- Meskenin 2018 yılına ait emlak vergi değeri : 140.000,00 TL

2- 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (Yüzde 23,73/2) : Yüzde 11,865

3- Meskenin 2019 yılı emlak vergi değeri ( 1+(1x2)) : 156.611,00 TL

4- Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginn tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 156.000,00 TL


Emlak vergisinde istisna


Hiçbir gelir bulunmayan belgeleyen ya da sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitler, dul ve yetimler, işsizler emlak vergisi ödemelerinden muaf tutuluyor.