29 / 09 / 2023

Emlak vergisi ödemeleri 2016!

Emlak vergisi ödemeleri 2016!

Emlak Vergisi Kanunu gereğince, emlak vergisi ödemeleri taşınmaz mallar için ödeniyor. Peki 2016 yılı emlak vergisi ne zaman ödenecek? İşte emlak vergisi ödemeleri 2016...


Emlak vergisi ödemeleri 2016!

Emlak vergisi taşınmaz mallar için ödeniyor. 1319 sayılı kanun gereğince verginin mükellefi, taşınmaz malın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler oluyor. 

Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef olurken, ebirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmaz malın bağlı olduğu belediyenin tahsilat veznelerine ödeniyor. Ancak taşınmaz malların bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması halinde yapılabiliyor. 

Emlak vergisi senede iki taksit şeklinde ödenebiliyor. Peki 2016 yılı emlak vergisi ne zaman ödenecek? İşte emlak vergisi ödemeleri 2016...

2016 yılı vergi takvimine göre 1 Mart 2016 tarihi itibariyle, taşınmaz mal sahiplerinin emlak vergisi dönemi başlayacak.

31 Mayıs 2016 tarihine kadar devam edecek olan emlak vergisi birinci taksit döneminde isteyenler borcunun tamamını isteyenler ise ilk yarısını ödeyebilecek.Verginin ikinci taksitleri ise Kasım ayında ödenecek. 

Emlak vergisi kimler ödemez 2016?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com